Tilbake til nyheter
Til toppen

Vintertraseene mellom Longyearbyen og Svea

Store Norske har tatt i bruk vintertraseene mellom Longyearbyen og Svea. Det vil fra tid til annen være spor etter maskiner og sleder som man må forholde seg til ved ferdsel.

Når mer omfattende transporter lager dype spor legges det opp til at disse blir utbedret i etterkant. Traseen Todalen-Gangdalen-Slakbreen-Gustavdalen er stikket for å lette våre egne transporter.

All ferdsel langs vår stikkede trase gjøres på eget ansvar. Blant annet må man ta vanlige forholdsregler ved ferdsel på bre der traseen går over Slakbreen og Sjaktbreen over til Gustavdalen. Vindhull, steiner, anleggstrafikk og varierende skredfare må man også ta hensyn til. Vår stikkede løype i Reindalen og Lundstömsdalen ligger i skuterfritt område, og vil kun bli benyttet til nødvendig nyttetrafikk i forbindelse med transporter i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell. Se kart.

Vi minner om at Svea er et anleggsområde hvor man ikke har adgang med mindre det er avtalt på forhånd. Ved eventuell kryssing av veien mellom Svea og Kapp Amsterdam for å komme til eller fra isen, ber vi om at man utviser forsiktighet og overholder vikeplikten for all trafikk.

Anleggsområdet
Anleggsområdet

Foto: Ove Haugen