Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

Fra kull til fornybar energi

Til toppen

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Vår virksomhet har alltid vært tett knyttet til energi gjennom utvinning av kull fra gruvene og energiproduksjon for å betjene driften av gruvene og samfunnet i Longyearbyen. Nå står vi på trappene til en ny fremtid.

Fremover skal vi lede an omstillingen av energisystemer på Svalbard. Med base i Longyearbyen vil vi skape nye arbeidsplasser og en ny eksportnæring med bygging og drift av hybride fornybare energianlegg i arktiske strøk.

Nye muligheter

I 2021 kunngjorde regjeringen at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av en sikrere og mer klimavennlig løsning innen to til fem år. Dette betyr slutten på over hundre år med kullhistorie og nedleggelse av Gruve 7. Det åpner samtidig for nye muligheter og Store Norske vil ta en ledende rolle i energiomstillingen, med mål om å skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser på Svalbard.

I Arktis og Antarktis er det over 1500 off-grid samfunn (ikke påkoplet samfunnets infrastruktur og energinett) som på sikt skal bytte ut fossil energiforsyning med nullutslippsløsninger. Vi tester, verifiserer og videreutvikler slike løsninger under arktiske forhold på Svalbard for å eksportere kunnskapen og akselerere energiomstillingen i resten av Arktis.

Longyearbyen har, med eget universitetssenter, bredt næringsliv og godt utbygd infrastruktur, de beste forutsetninger for å ta ledelsen i denne energiomstillingen og etablere Longyearbyen som et kompetansesenter for energi i Arktis.

Arktisk spesialkompetanse

Med over 100 års erfaring fra industriell aktivitet på Svalbard har Store Norske opparbeidet en arktisk spesialkompetanse som gir oss fortrinn for å lede det grønne skiftet i Arktis :

Store Norske har egen byggherreorganisasjon med erfaring fra noen av de mest kompliserte prosjektene i Arktis.

Store Norske har lang erfaring fra prosjektlogistikk, feltlogistikk og frakt i Arktis – og har en egen operativ enhet for logistikk i vårt datterselskap Pole Position Logistics.

Det arktiske miljøet er mer sårbart enn de fleste andre steder på kloden. Store Norske har erfaring og metodikk for livssyklus-tilnærming til arktisk industriell aktivitet som ivaretar det arktiske miljøet.

Det arktiske klimaet setter rammer for arktisk virksomhet med kraftig vind, kaldt klima, snø, is, midnattssol og mørketid. Store Norske har lang erfaring og metodikk for sikker aktivitet i arktisk klima.

Lang historie som energiselskap

  • Vi drev kullkraftverket i Longyearbyen fram til transformasjonen til moderne lokaldemokrati på 1990-tallet.
  • Vi har bygget og driftet Svalbards største kraftverk (dieselkraftverk med 22 MW effekt i Svea).
  • Vi driver i dag et kompakt energianlegg til den midlertidige leiren for Miljøprosjektet i Svea.
  • Vi fjernopererer et hybrid energisystem på Isfjord Radio.
  • Vi eier og driver tankanlegg i Svea.

Foto: Ragnhild Utne.