Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Nøkkelrolle i samfunnsutviklingen fra 1916 til i dag

Til toppen

Fra 1916 til 1989 var Longyearbyen en «company town». Store Norske driftet da alle nødvendige funksjoner i samfunnet. Opp gjennom årene har vi bygd opp og drevet alt fra boliger, samfunnshus og kirke til skole, flyplass og butikk.

Som et statseid selskap, er det viktig for Store Norske å være med på å sikre stabilitet i Longyearbyen gjennom eierskap og forvaltning av boliger og næringseiendom. Vi skal bidra til å utvikle eiendomsmassen i byen og sørge for at den utnyttes mest mulig effektivt.

Longyearbyen - Foto Torbjørn Johnsen
Longyearbyen. Foto; Torbjørn Johnsen.

Bakgrunn for boligpolitikken i Longyearbyen

Store Norske eide alle boliger i byen frem til 1989, da virksomheten ble splittet opp, og de typisk «kommunale» tjenestene ble skilt ut i et eget selskap, Svalbard Samfunnsdrift. Da ble også boligmassen fordelt mellom gruveselskapet Store Norske og Svalbard Samfunnsdrift.

I 2002 ble Longyearbyen lokalstyre etablert og overtok aksjene og funksjonen til Svalbard Samfunnsdrift – herunder boligene.

Longyearbyen har fortsatt noen elementer av company town, spesielt når det gjelder boliger. Det er fremdeles slik at de fleste boligene er eid av Store Norske, Longyearbyen Lokalstyre, Statsbygg og noen av de større bedriftene i Longyearbyen.

Våre hovedoppgaver og satsinger innen eiendom:

  • Store Norske Boliger AS er den største boligeiendomsforvalter i Longyearbyen med rundt 400 boliger. Vi drifter, vedlikeholder, utvikler og leier ut boliger.
  • Vi har aktivitet innen næringseiendom blant annet gjennom Materiallageret AS, Gruve 3 og Isfjord Radio.
  • Vi skal bidra til å redusere energibehovet og miljøavtrykket gjennom forvaltning av egen bygningsmasse og samarbeid med lokale aktører.