Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Nøkkelrolle i samfunnsutviklingen fra 1916 til i dag

Til toppen

Fra 1916 til 1989 var Longyearbyen en «company town». Store Norske driftet da alle nødvendige funksjoner i samfunnet. Opp gjennom årene har vi bygd opp og drevet alt fra boliger, samfunnshus og kirke til skole, flyplass og butikk.

Som et statseid selskap, er det viktig for Store Norske å være med på å sikre stabilitet i Longyearbyen gjennom eierskap og forvaltning av boliger og næringseiendom. Vi skal bidra til å utvikle eiendomsmassen i byen og sørge for at den utnyttes mest mulig effektivt.

Longyearbyen - Foto Torbjørn Johnsen
Longyearbyen. Foto; Torbjørn Johnsen.

Bakgrunn for boligpolitikken i Longyearbyen

Store Norske eide alle boliger i byen frem til 1989, da virksomheten ble splittet opp og de typisk «kommunale» tjenestene ble skilt ut i et eget selskap, Svalbard Samfunnsdrift. Da ble også boligmassen fordelt mellom gruveselskapet Store Norske og Svalbard Samfunnsdrift.

I 2002 ble Longyearbyen lokalstyre etablert og overtok aksjene og funksjonen til Svalbard Samfunnsdrift – herunder boligene.

Longyearbyen har fortsatt noen elementer av company town-tiden, spesielt når det gjelder boliger. Det er fremdeles slik at de fleste boligene er eid av Store Norske, Longyearbyen lokalstyre, Statsbygg og noen av de større bedriftene i Longyearbyen.

Våre hovedoppgaver og satsinger innen eiendom:

  • Store Norske Boliger AS er den største boligeiendomsforvalter i Longyearbyen med ca. 500 boliger, som vi drifter, vedlikeholder, utvikler og leier ut.
  • Vi eier og utvikler næringseiendom både til egen virksomhet og særlig for utleie til næringsliv og institusjoner i Longyearbyen og på Svalbard.
  • Vi skal bidra til å redusere energibehovet og miljøavtrykket gjennom forvaltning av egen bygningsmasse og samarbeid med lokale aktører.