Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Vi er en sentral eiendomsutvikler i Longyearbyen

Til toppen

Som en del av gruvedriften har utbygging og drift av anlegg og eiendom vært en sentral del av Store Norskes virksomhet i hele vår historie.

Vi har mange initiativer og prosjekter innen næringseiendom, i tett samspill med andre virksomheter. Vi er godt i gang med en næringseiendomssatsing i Longyearbyen, med formål om - på en forretningsmessig lønnsom måte - å skape arbeidsplasser, og støtte det lokale næringslivet.

Samarbeid med reiselivet

Reiselivet er en stor og viktig næring på Svalbard som Store Norske leier ut betydelig med næringseiendom til. Dette er først om fremst gjennom en langsiktig samarbeidsavtale med Svalbards største reiselivsaktør, Hurtigruten. Store Norske kjøpte sommeren 2021 Hurtigrutens eiendommer i Longyearbyen og leier disse tilbake til selskapet. Store Norske leier også ut hotelldelen av Isfjord Radio til Basecamp Explorer Spitsbergen.

Materiallageret AS

Store Norske eier selskapet Materiallageret AS sammen med Bring Cargo Svalbard AS og Coop Svalbard AS. Selskapet eier Gammelkaia og lager- og kontorbygg i Sjøområdet, og huser bl.a. Store Norskes administrasjon.

Materiallagerets tomter har et betydelig utviklingspotensial, som selskapet er i gang med å lage en reguleringsplan for.

Hotellneset og Kullkaia

Kullkaia på Hotellneset er en av tre kaier i Longyearbyen og eies av Store Norske. I tillegg til utskipning av kull fra Gruve 7 brukes kaia til mottak av bulk og av andre fartøyer. Anløp til kaia styres av Longyearbyen havn etter avtale med Store Norske.

På Hotellneset leier Store Norske ut konteinere og enkelte lagerbygg.

Kullasting på Hotelneset - Torbjørn Johnsen
Kullasting på Hotellneset. Foto:vTorbjørn Johnsen.

Svalbard folkehøgskole

Store Norske bygger den nye campusen for Svalbard folkehøgskole, som startet opp i 2019 og driver i midlertidige lokaler. Campusen består av en internatdel som kjøpes av Norges arktiske studentsamskipnad og gjenbrukes, og et nybygg med undervisnings- og forpleiningsarealer, som sto klart på nyåret i 2023.

Svalbard Folkehøgskole
Svalbard Folkehøgskole sett fra vest. Foto Hæhre Arctic

Longyearbyen havneeiendom

Longyearbyen lokalstyre og Store Norske i gang med et samarbeidsprosjekt for å bygge en logistikkterminal på Bykaia i Longyearbyen. Bygget skal leies og drives av Store Norske, og formålet er å huse selskapets logistikkvirksomhet v/datterselskapet Pole Position Logistics (PPL). PPL vil jobbe for å skape gode logistikkløsninger for lokalsamfunnet, offentlige aktører, næringslivet og maritim næring.