Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Vi er en sentral eiendomsutvikler i Longyearbyen

Til toppen

Som en del av gruvedriften har utbygging og drift av anlegg og eiendom vært en sentral del av Store Norskes virksomhet i hele vår historie.

Vi har mange initiativer og prosjekter innen næringseiendom, i tett samspill med andre virksomheter. Fremover skal vi satse enda mer på næringseiendom i Longyearbyen, med formål om å skape arbeidsplasser og støtte det lokale næringslivet.

Materiallageret AS

Store Norske eier selskapet Materiallageret AS sammen med Bring Cargo Svalbard AS og Coop Svalbard AS. Selskapet eier Gammelkaia og lager- og kontorbygg i Sjøområdet, og huser bl.a. Store Norskes administrasjon.

Materiallagerets tomter har et betydelig utviklingspotensial, som selskapet vil gå i gang med å realisere de neste årene.

Hotellneset og Kullkaia

Kullkaia på Hotellneset er en av tre kaier i Longyearbyen og eies av Store Norske. I tillegg til utskipning av kull fra Gruve 7 brukes kaia til mottak av bulk og av andre fartøyer. Anløp til kaia styres av Longyearbyen havn etter avtale med Store Norske.

På Hotellneset leier Store Norske ut konteinere og enkelte lagerbygg. Vi jobber for å ferdigstille delplanen for Hotellneset og ønsker å etablere lagerfasiliteter bl.a. ved gjenbruk av haller fra Svea.

Kullasting på Hotelneset - Torbjørn Johnsen
Kullasting på Hotellneset. Foto:vTorbjørn Johnsen.

Nye prosjekter

Store Norske har flere utviklingsprosjekter av næringsbygg som er i oppstartsfasen. Dette er både lagerbygg og bygg som skal anvendes i logistikksammenheng.

Fornybar energi og bærekraft

Store Norske har alltid jobbet med energi. Gjennom gruvedrift, kraftstasjoner og infrastruktur har vi inngående kjennskap til energisystemer. Vi vil bidra til energiomstillingen som Svalbard, og resten av verden, er inne i. Vi har blant annet ansatt en egen energirådgiver og er i gang med flere prosjekter på bolig- og næringseiendomssiden. Energisatsningen på Isfjord Radio, som du kan lese mer om her er ett av disse.