Bergverk

Svalbard har en spesiell natur og geologi. For flere millioner år siden begynte prosessene som gjør at øygruppen har både kull og andre mineraler. Store Norske har hatt gruvedrift på Svalbard siden 1916. I dag driver vi Gruve 7, som er den eneste norske kullgruven som fortsatt er i drift.

Den siste norske kullgruven som fortsatt er i drift

Til toppen

Gruve 7 ligger i Adventdalen ca. 1,5 mil sørøst for Longyearbyen. Gruven har vært i drift i over 50 år, og er den siste norske kullgruven som fortsatt er i drift. Kullet brukes til energi i Longyearbyen og industriell produksjon.

I dag har Gruve 7 rundt 40 ansatte, som jobber to skift per døgn fra mandag til fredag.

Gruve 7 mot Adventdalen. Tommy Dahl Markussen
Gruve 7. Foto: Tommy Dahl Markussen

Formålet med Gruve 7

Hovedformålet med driften av Gruve 7 er å sørge for kullforsyningen til Longyear Energiverk, som er det eneste norskeide kullkraftverket. Hvert år brukes ca. 30 000 tonn kull til å produsere strøm og varme til boliger, næringsbygg og virksomheter i Longyearbyen.

Kullskip ut Adventsfjorden
Kullskip ut Adventsfjorden. Foto: Tommy Dahl Markussen.

Gruve 7 leverer også ca. 80 000 tonn kull til metallurgisk- og kjemisk industri i Europa. Kullet fraktes fra gruven til kraftstasjonen eller kullageret med lastebiler. Fra kullageret ved kullkaia i Adventfjorden laster vi kullet over i båter som frakter det videre til kunder, hovedsakelig i Europa.

Kullet fra Gruve 7 har høy kvalitet og er etterspurt i markedet for produksjon av stål, papir og sement. Det brukes blant annet som ingrediens i støpeformer til metallindustrien.

CM Gruve 7 -
Continous Miner kutter kull i Gruve 7. Foto: Ragnhild Utne.

Gruvejobben

Driftsforholdene i Gruve 7 er krevende ettersom kullaget ikke er mer enn 1,1-1,8 meter tykt. Produksjonsmetoden kalles rom og pilardrift. Med denne metoden tar vi ut ca. 75 prosent av det kullet som ligger som et horisontalt lag i fjellet, med berg over og under. Det resterende kullet blir stående igjen som pilarer for å stabilisere områdene der kull er tatt ut.

Selv om produksjonen gjennomføres med spesialmaskiner, er gruvejobben relativt manuell og tung. De ansatte i Gruve 7 er likevel kjent for et godt arbeidsmiljø preget av trivsel og godt humør. For noen år siden ble de portrettert i dokumentarserien Kompani Spitsbergen på TV2.

Shutle car Gruve 7
Shutle Car bringer kullene fram til transportbeltet. Foto: Ragnhild Utne.