Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Bindeledd til verden og en reiselivsdestinasjon i verdensklasse

Til toppen

Hvis du har vært på Isfjord Radio, vil du alltid lengte tilbake. Ytterst i havgavet, på Kapp Linné ved munningen av Isfjorden, ligger et unikt anlegg som i dag er en eksklusiv reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner.

Isfjord panorama - Torbjørn Johnsen
Isfjord panorama. Foto: Torbjørn Johnsen.

Utviklet som radiostasjon

Isfjord Radio ligger på vestkysten av Spitsbergen, 90 km fra Longyearbyen. Radiostasjonen ble etablert i 1933 av det som da het Telegrafverket. Under andre verdenskrig ble anlegget ødelagt, men deretter gjenoppbygget, og på slutten av femtitallet ble det utvidet til dagens anlegg.

Telenor Svalbard avviklet sin permanente bemanning på nittitallet, etter at den tekniske siden av anlegget ble automatisert. I 2004 ble det etablert fiberkabel til Svalbard, og denne avløste Isfjord Radio som Svalbards bindeledd til fastlandet.

Store Norske kjøpte Isfjord Radio av Telenor Svalbard i 2006 og forvalter stasjonen i dag.

Telenor Svalbard og deres kunder har også flere kommunikasjonsfunksjoner ved anlegget, bl.a. Telenor Maritim Radio, som er et viktig sendested for kystradioen rundt Svalbard og i Nord-Atlanteren.

Isfjord Radio. Foto Torbjørn Johnsen
Isfjord Radio. Foto: Torbjørn Johnsen.

Reiselivsdestinasjon i verdensklasse

Selskapet Basecamp Explorer Spitsbergen leier størstedelen av den gamle radiostasjonen av Store Norske og driver den som hotell og reiselivsdestinasjon i verdensklasse. Det er i dag et komfortabelt villmarkshotell hvor besøkende kan velge mellom mange turer og aktiviteter.

Les om Isfjord Radio Adventure Hotel hos Basecamp Explorer Spitsbergen

Isfjord Radio - Basecamp Explorer
Isfjord Radio. Foto Basecamp Explorer.

På vei mot et utslippsfritt energisystem

Isfjord Radio ligger svært isolert og har sentrale tekniske installasjoner, så det er viktig med en stabil og sikker energiforsyning. Frem til sommeren 2021 ble anlegget driftet 100 % med dieselaggregater som leverte alt av strøm- og varmebehovet på stasjonen direkte. Disse generatorene brukte rundt 180 000 liter diesel i året.

Store Norske ønsker et mer miljøvennlig og innovativt energisystem for Isfjord Radio, og har derfor satt i gang et prosjekt som gjennom stegvis implementering vil redusere behovet for dieseldrift på stasjonen. Vi har fått støtte fra Enova, og samarbeider med flere aktører om å gjennomføre ENØK-tiltak og etablere et nytt, utslippsfritt energisystem.

Vi ser for oss et energisystem basert på sol- og vindenergi, med batteri og termisk varmelagring. Vi ønsker også på sikt å etablere et anlegg for produksjon, lagring og bruk av hydrogen som ny grunnlast, slik at energisystemet blir helt utslippsfritt.

Fase 1 ble gjennomført sommeren 2021, der det ble implementert et hybridanlegg bestående av batterier, termisk lager og et smart styresystem som optimaliserer bruken av dieselaggregat opp mot energilagrene. Fase 2 A ble gjennomført høsten 2023. Etablering av solceller på tak og bygd en solcellepark ,som er verdens nordligste. På denne måten får vi utnyttet dieselen bedre, og kan slå av aggregatene i lengre perioder, noe som gir den perfekte arktiske stillhet for besøkende og ansatte på villmarkshotellet.