Kontakt

Jan Morten Ertsaas

Administrerende direktør
909 13 585

Cecilie Østerlie

Økonomidirektør
959 75 155

Gudmund Løvli

Prosjektleder, Miljøprosjekt
906 64 442

Sveinung Lystrup Thesen

Leder eiendom
414 14 589

Guttorm Nygård

Leder energi
991 00 656

Terje Aunevik

Forretningsutvikler
901 00 032

Sverre Kvalheim

Leder HMS og bærekraft
+4797582606

Katrin Haram

Leder kvalitet og internkontroll/prosjektadm.
901 97 578

Rigmor Abel

Leder HR
913 35 247