Kontakt

Rigmor Abel

Konstituert adm. dir.
913 35 247

Cecilie Østerlie

Økonomidirektør
959 75 155

Gudmund Løvli

Gruvesjef/Prosjektdirektør
906 64 442

Sveinung Lystrup Thesen

Leder eiendom
414 14 589

Terje Aunevik

Forretningsutvikler logistikk
901 00 032

Sverre Kvalheim

Leder HMS og bærekraft
+4797582606

Katrin Haram

Leder kvalitet og internkontroll/prosjektadm.
901 97 578

Heidi Theresa Ose

Leder Energi
971 61 979