Fakturainfo

Fakturainformasjon

Store Norske ber om at fakturaer til de respektive selskapene i konsernet sendes i det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). I tilfeller der dette ikke er mulig kan faktura sendes som pdf til invoice.916300395@kollektor.no

Her finner du våre Generelle vilkår for kjøp av tjenester.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Org. nr. 916 300 395

Postboks 613.

9171 Longyearbyen

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, Org. nr. 984 015 097

Store Norske Gruvedrift AS, Org. nr. 917 509 921

Store Norske Boliger AS, Org. nr. 982 786 363

Store Norske Gruve 3 AS, Org. nr. 916 320 914

Store Norske Tank AS, Org. nr. 983 506 291