Organisasjon

Katalysator og fødselshjelper på Svalbard

Til toppen

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år.

Store Norske bidrar til å sikre trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Selskapet er statseid og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Dagens organisasjon

Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen og Svea. Samtidig har vi alltid gjort mye mer enn dette. I dag har vi virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. I tillegg er vi ansvarlige for å gjennomføre Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er navnet på konsernet. Det består av følgende virksomhetsområder og selskaper:

Bergverk

  • Vi drifter Gruve 7 gjennom Store Norske Gruvedrift AS

Eiendom

  • Vi forvalter og drifter anlegget Isfjord Radio
  • Vi vedlikeholder kulturminner
  • Vi eier og leier ut boliger gjennom Store Norske Boliger AS
  • Vi eier og leier ut næringsbygg gjennom gjennom Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
  • Vi eier og leier ut næringsbygg gjennom gjennom Materiallageret AS (32%)

Logistikk

Turisme

  • Vi driver turistvirksomhet gjennom besøksgruven Gruve 3 AS

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

  • Vi gjennomfører Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell gjennom Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Andre virksomhetsområder

  • Vi drifter tankanlegg gjennom Store Norske Tank AS

Hva vi skal gjøre

Verden er i en enorm endring og midt i en omstilling av energisystemer. Vi går i en retning av fornybar energi, og det vil være stadig mindre behov og ønske om å bruke kull til energiproduksjon.

Vi har mer enn 100 års erfaring fra industri og samfunnsutvikling i Arktis. Fremover skal vi derfor fokusere på følgende områder: eiendom, logistikk, bergverk, energi, kulturminner/reiseliv og samarbeid for utvikling av ny næringsvirksomhet.

Vår historie

Store Norskes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord.

Vi har utviklet og driftet all infrastruktur og samfunnstjenester i både Longyearbyen og Svea. I Longyearbyen varte det frem til perioden som company town var over 1989. I Svea står vi fremdeles for all samfunnsdrift med eget personell og noen innleide tjenester. På historielinjen kan du bli bedre kjent med vår historie.