Organisasjon

Katalysator og fødselshjelper på Svalbard

Til toppen

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år.

Store Norske arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Selskapet er 100 % eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og er et selskap i kategori 3. For selskapene i kategori 3 har staten mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Dagens organisasjon

Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen og Svea. I dag har selskapet virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. I tillegg er selskapet ansvarlig for å gjennomføre opprydding etter gruvedrift i Svea (Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell).

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er navnet på morselskapet i Store Norske-konsernet. Konsernet driver både virksomhet med sektorpolitiske mål samt også aktivitet i konkurranse med andre. Aktivitetsområdene er organisert i egne selskaper

Bergverk

  • Vi drifter Gruve 7 gjennom Store Norske Gruvedrift AS

Eiendom

Logistikk

Energi

  • Vi driver i dag et kompakt energianlegg til den midlertidige leiren for Miljøprosjektet i Svea.
  • Vi fjernopererer et hybrid energisystem på Isfjord Radio.
  • Vi eier og driver tankanlegg i Svea.
  • Vi drifter tankanlegg gjennom Store Norske Tank AS

Turisme

  • Vi driver turistvirksomhet gjennom besøksgruven Gruve 3 AS

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

  • Vi gjennomfører Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell gjennom Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Hva vi skal gjøre

Verden er i en enorm endring og midt i en omstilling av energisystemer. Vi går i en retning av fornybar energi, og det vil være stadig mindre behov og ønske om å bruke kull til energiproduksjon.

Vi har mer enn 100 års erfaring fra industri og samfunnsutvikling i Arktis. Fremover skal vi derfor fokusere på følgende områder: eiendom, logistikk, bergverk, energi, kulturminner/reiseliv og samarbeid for utvikling av ny næringsvirksomhet.

Vår historie

Store Norskes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord.

Vi har utviklet og driftet all infrastruktur og samfunnstjenester i både Longyearbyen og Svea. I Longyearbyen varte det frem til perioden som company town var over 1989. I Svea står vi fremdeles for all samfunnsdrift med eget personell og noen innleide tjenester. På historielinjen kan du bli bedre kjent med vår historie.