Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

Vi går foran i den arktiske energiomstillingen

Til toppen

Store Norske skal tilby fornybare hybride energisystemer til arktiske samfunn. Vi er nå i gang med å teste ut et slikt system ved Isfjord Radio.

Fullskala pilot for fornybare hybride energisystem

Isfjord Radio er en avsidesliggende og isolert radiostasjon fra 1933 som i dag er en reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner. Inntil 2021 har det årlig blitt brukt nærmere 200 000 liter diesel ved Isfjord Radio i året.

I 2018 startet Store Norske arbeidet med å utrede hvordan fornybar energiteknologi kan redusere kostnadene og klimautslippene knyttet til energiforsyningen ved Isfjord Radio. Løsningen vil være en kombinasjon av ulike teknologier for energiproduksjon og -lagring. Sol og vind blir sentral for å høste av de lokale fornybare energikildene mens batteri og termisk lager (seriekoblede varmtvannstanker) vil sørge for å utjevne de kortsiktige produksjonssvingningene. Dieselaggregat vil fungere som back-up og grunnlast i systemet for perioder med lav energiproduksjon fra sol og vind. På sikt er det ønskelig å erstatte dieselaggregatene som grunnlast med en nullutslippsløsning for et hundre prosent fornybart energisystem på Isfjord Radio.

Anlegget blir unikt i Arktis, og vil gi mye kunnskap som har overføringsverdi til andre energiomstillingsprosjekt i Arktis og Antarktisk, men også til andre off-grid-samfunn. Store Norske bruker det nye energisystemet som et fullskala pilotanlegg for å videreutvikle og verifisere teknologi for at fornybar energi skal bli enda mer konkurransedyktig mot fossil energi i Arktis.

I 2021 ble første fase av systemet installert med batteribank og termisk lager. Denne første fasen forventes å redusere dieselforbruket med 30-40%, mens målet på sikt er å komme frem til en hundre prosent fornybar løsning.

Solceller på Badstua på Isfjord Radio
I påvente av godkjenning fra SMS for montering av solcelleanlegg på tak, er det montert solceller på badstua på Isfjord Radio.

Faser i pilotprosjektet

Gitt nødvendige godkjenninger jobber vi etter følgende tidsplan:

Fase 1 (2021) – Batteri, termisk lagring og hybrid styresystem

Fase 2 (2022) – Lokal energiproduksjon fra solceller

Fase 3 (2022-23) – Supplere med vindkraft

Fase 4 (2023-24) – 100% fornybar med ny grunnlastløsning basert på grønne energibærere

Gode samarbeidspartnere

Store Norske jobber med en rekke gode samarbeidspartnere i ulike prosjekter, og i pilotprosjektet ved Isfjord Radio er følgende sentrale:

  • Multiconsult har bidratt med støtte i forberedelsene og for å sikre at vi lærer mest mulig av prosessen, slik at vi kan gjøre det samme på andre lokasjoner mye mer effektivt.
  • Kverneland Energi har hovedansvar for batteribank, solceller og styringssystem.
  • Assemblin har bygget opp det termiske lageret og utført det øvrige elektriske arbeidet