Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Store Norske har i dag 400 boliger i Longyearbyen

Til toppen

Boliger til de ansatte har vært en integrert del av Store Norskes virksomhet siden 1916. I dag eier vi rundt 400 boliger gjennom selskapet Store Norske Boliger.

Spisshusene i Longyearbyen. Foto Torbjørn Johnsen
Spisshusene i Longyearbyen. Foto: Torbjørn Johnsen.

Om Store Norske Boliger

I år 2000 ble Store Norskes boliger lagt inn under selskapet Store Norske Boliger AS.

Fra 2005-2013 investerte vi over 160 millioner kroner i å bygge 108 boliger i Longyearbyen, deriblant flere familieboliger. Vi er en sentral aktør i videreutviklingen av boligmarkedet i Longyearbyen, og i desember 2019 ferdigstilte vi et nytt boligbygg med 12 familieleiligheter på Elvesletta Syd.

I dag eier Store Norske Boliger rett i underkant av 400 boliger. Det utgjør 30 prosent av den totale boligmassen i Longyearbyen. Vi jobber nå med skredsikring i Lia og Vannledningsdalen, noe som vil medføre at et betydelig antall boliger vil bli fjernet. Som erstatning for dette jobber vi nå med transformasjon av boligområdet Elvesletta Nord. Her ser vi også på gjenbruk av boliger fra Lia.

Rundt 70 prosent av vår boligmasse leies i dag ut til statlige, offentlige og deres tilknyttede aktører, samt bedrifter i Longyearbyen.

Boliger på Haugen. Foto Torbjørn Johnsen
Boliger på Haugen med Funken i bakgrunnen. Foto: Torbjørn Johnsen.

Våre boliger i dag

Vi er opptatt av at boligene våre skal være godt vedlikeholdte og attraktive, og vi ønsker å være den foretrukne boligutleieren i Longyearbyen ut fra kombinasjonen kvalitet, service og pris.

Boligene våre er en blanding av møblerte toroms leiligheter på ca. 30-50 kvm. og større, umøblerte leiligheter opp til femroms størrelse på ca. 140 kvm.

Det er stort press på boligmarkedet i Longyearbyen, og de senere årene har samtlige boliger vært utleid, med unntak av de som er under oppussing.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på bolig@snsk.no eller tlf. 79 02 52 00, linjevalg bolig.

Ved akutte tilfeller utenfor ordinær arbeidstid:

  • Vakttelefon drift - kommer
  • Vakttelefon rørlegger: +47 995 96 048 (VVS service, Audun Fossheim)

Vi er her for å yte service for våre leietakere. Store Norske Boliger består av 3 driftsteknikere, en boligkoordinator og boligsjef.

Driftsteknikere:

Torbjørn Johnsen torbjornj@snsk.no +47 909 73 166

Nils Georg Eilertsen NilsGeorg.Eilertsen@snsk.no +47 918 15 689

Jørgen Mathisen Jorgen.mathisen@snsk.no +47 932 63 090

Boligkoordinator:

Ingeborg Eide Hansen Ingeborg.Hansen@snsk.no + 47 917 53 164

Boligsjef

Marit Devik marit.devik@snsk.no +47 408 44 244

Longyearbyen. Foto Tine Mari Thornes
Longyearbyen. Foto: Tine Mari Thornes.