Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Kontakt oss

Til toppen

Vakttelefon for hendelser utenfor ordinær arbeidstid:

Vakttelefon førstelinje: tlf.: 948 80 890

Du kan kontakte oss på bolig@snsk.no eller tlf. 79 02 52 00, linjevalg bolig.

Leder plan, prosjekt og utvikling Bjørn Isaksen

epost: bjorn.isaksen@snsk.no Tlf. +47 404 94 000

Eiendomskoordinator Kristine Winge

epost: kristine.winge@snsk.no Tlf. 482 23 659

Eiendomskoordinator Laila Wirkola

epost: laila.wirkola@snsk.no Tlf. + 47 992 38 245

Driftsteknisk leder Sveinung Pannberg

epost: sveinung.pannberg@snsk.no Tlf. 932 10 472

Driftstekniker Torbjørn Johnsen

epost: torbjornj@snsk.no. Tlf. +47 909 73 166

Driftstekniker Per Langnes

epost: per.langnes@snsk.no Tlf. +47 415 26 104

Driftstekniker Jørgen Jahr

epost: jorgen.jahr@snsk.no Tlf. +47 452 79 737

Driftstekniker Hege Eikhom

epost: hege.eikhom@snsk.no Tlf. +47 992 808 64