Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

Vi samarbeider med de beste aktørene for å utvikle energisystemer for Arktis

Til toppen

Store Norske ønsker å utvikle Longyearbyen til et kompetansesenter for fornybar energi i Arktis.

Energiomstillingen i Longyearbyen bør benyttes til å bygge lokal kompetanse og arbeidsplasser ved å utvikle et kompetanse- og fagmiljø innen arktisk energi sammen med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og andre lokale aktører.

Sammen kan vi fra Longyearbyen:

  • Tiltrekke oss kompetente miljø og arbeidskraft
  • Tilrettelegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU)
  • Planlegge og gjennomføre ulike test-aktiviteter

Store Norske er prosjektleder og partner i en rekke ulike samarbeidsprosjekter innen energi:

ZEEDS

ZEEDS står for Zero Emission Energy Distribution at Sea og er et samarbeid mellom flere store norske energi- og teknologiselskaper om å forsyne skipsfarten og off-grid-samfunn med karbonfri energi. Dette er det første partnerskapet i Norge med deltakere som er spesialiserte i alle deler av verdikjeden i produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk og består av sterke norske aktører som Aker Clean Hydrogen, Grieg Edge, Wärtsilä, Varanger kraft og Statkraft.

Store Norske deltar i prosjektet ZEEDS Arctic som ser på en mulig verdikjede for ammoniakk i Arktis. Med produksjon av ammoniakk fra vindkraft på Finnmarksvidda og utslippsfri frakt på skip med ammoniakkmotorer er det mulig å etablere en nullutslipps verdikjede til Longyearbyen og andre arktiske off-grid-samfunn.

FME NorthWind

Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind skal bidra til lønnsom utvikling av havvind og vindkraft. Det er et partnerskap mellom NTNU og SINTEF, og Store Norske er en av næringslivspartnerne i samarbeidet.

NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Prosjektet ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Norges Forskningsråd støtter prosjektet med til sammen NOK 120 millioner over åtte år.

Geotermi

Store Norske er initiativtaker og prosjektleder i et samarbeidsprosjekt som skal utvikle ny termisk energiforsyning basert på dype energibrønner på Svalbard. Prosjektet er støttet av ENOVA, og er fokusert rundt et Store Norskes planlagte nybygg "Campus Svalbard" som skal leies ut til Svalbard Folkehøgskole.

All termisk energiforsyning i Longyearbyen er i dag basert på varme fra det kullfyrte kraftvarmeverket i byen, og blir distribuert gjennom et fjernvarmenett. I et fremtidig fornybart energisystem vil det være behov for en annen varmekilde til fjernvarmenettet. Store Norske undersøker derfor potensialet for å hente høyverdig bergvarme fra dype (inntil 2 km) brønner i Longyearbyen. Sterke samarbeidspartnere som UNIS og GTML bistår inn i prosjektet med kunnskap om geologi, boreteknologi, permafrost, varmeutvinning m.m.

Tidligere kartlegginger har vist at Svalbard, kanskje overraskende nok, har en mye høyere bergtemperatur her, enn på tilsvarende dybder på fastlandet. Svalbard kan derfor være godt egnet for å etablere slik teknologi – et sted der behovet også er størst.