Tilbake til nyheter
Til toppen

Første fase av Miljøprosjektet er ferdigstilt

Siden 2019 har Store Norske jobbet med den første fasen av Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell, som har vært å tilbakeføre området rundt Lunckefjell til naturen. 11. september ble det gjennomført sluttbefaring med Sysselmannen – uten mangler!

Anleggsstart for Lunckefjell var 1. mars 2019, og det meste av arbeidene ble sluttført allerede høsten 2019. Den siste finpussen og demobilisering av utstyr og maskiner har blitt gjort av Hæhre nå i høst. Her kan du lese mer om fase 1 av Miljøprosjektet.

Hæhre ble valgt som entreprenør for Lunckefjell fase 1, og Store Norske er svært fornøyd med jobben de har gjort.

– Arbeidet har foregått i et ekstremt miljø. Uten gode forberedelser og kontroll kunne det medført fare for ulykker og alvorlige hendelser. HMS har vært en rød tråd i prosjektet – fra planfase til avslutning. I utførelsesfasen har vi fulgt opp entreprenøren daglig, både under forberedelser og i felt. Når vi nå setter sluttstrek for denne fasen uten alvorlige hendelser, er jeg svært fornøyd, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er et ambisiøst miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket. I august var næringsminister Iselin Nybø på besøk og uttalte at prosjektet var imponerende.

Økonomisk har fase 1 gått bedre enn først antatt. Den opprinnelige bevilgningen i 2019 for gjennomføring av Fase 1 var på 624 millioner kr mens det totalt er brukt rundt 150 millioner mindre enn dette. I tillegg er 60 millioner kr omdisponert på andre faser i prosjektet.

– Vi er stolte over hvor mye vi har fått ut av denne første fasen i Miljøprosjektet. Gjennom arbeidet med Fase 1 i Lunckefjell har vi gjort et betydelig arbeid i Svea, deriblant rydding av Svea Nord-gruva og etablering av ny leir på Kapp Amsterdam. Dette arbeidet var opprinnelig ikke med i planen og bevilgningen for Lunckefjell. Likevel ser vi nå ut å lande på totale kostnader på 412 millioner kr mot et budsjett på 624 millioner kr, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Bildet er tatt over Marthabreen og Lunckefjell. Foto: Martine Løvold, Sysselmannen.