Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske får midler til å bygge Svalbard folkehøgskole

I revidert nasjonalbudsjett kommer nyheten om at Store Norske får inntil 200 millioner kroner til byggingen av nye lokaler til Svalbard folkehøgskole.

Høsten 2020 inngikk Store Norske intensjonsavtale med Svalbard folkehøgskole om å bygge, eie og drifte folkehøgskolens bygg på Sjøskrenten. Nå setter Regjeringen av 200 millioner kroner til bygging av ny folkehøgskole i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi er veldig fornøyde med at finansieringen av folkehøyskolen nå sikres. Dette er en stor anerkjennelse av den solide innsatsen Svalbard folkehøgkole har nedlagt, og av Store Norskes viktige rolle som utvikler og forvalter av eiendom på Svalbard. Planleggingen av den nye campusen fortsetter for fullt, og vi ser fram til å komme i gang med byggingen til høsten, sier eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet fra Nærings- og fiskeridepartementet uttaler næringsminister Iselin Nybø:

– Jeg er glad for at vi nå får på plass et nytt bygg for Svalbard folkehøgskole. Folkehøgskolen på Svalbard har vært et hjertebarn for meg og regjeringen siden ideen kom på bordet. Samarbeidet med folkehøgskolen passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet. Prosjektet er også positivt for lokalsamfunnet og alle de som fremover vil få et år på Svalbard de aldri vil glemme, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Prosjektet omfatter bygging av nye lokaler til undervisnings- og kontorformål, samt kjøp av eksisterende studentboliger i Longyearbyen fra Norges arktiske studentsamskipnad. Nybygget og boligene skal eies av Store Norske, leies av folkehøgskolen og utgjøre skolens campus i Longyearbyen. Prosjektet gjennomføres på kommersielle vilkår.

For Store Norske er prosjektet et stort skritt videre i selskapets strategiske satsing på næringseiendom.

– Store Norske ønsker å kunne tilby staten og andre prioriterte aktører både byggherrefunksjon og eierskap der dette er formålstjenlig i Longyearbyen og på Svalbard. Store Norske står for hele livsløpet i et slik prosjekt, både prosjektering, byggeledelse og forvaltning. Vi er et hundre prosent lokalt selskap som opererer fra Longyearbyen, og vi er stolte over å få denne muligheten til å være med på en ny, lokal satsing, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Illustrasjon: Link Arkitektur