Tilbake til nyheter
Til toppen

Satser på næringseiendom – lyser ut spennende stilling

Store Norske satser strategisk på næringseiendom og er involvert i mange prosjekter på Svalbard. Nå ser vi etter en prosjektleder som kan lede prosjekter innen næringseiendom, med særlig vekt på plan- og prosjekteringsfasen.

– Vi er i gang med flere utviklingsprosjekter for sentrale svalbardaktører, som Svalbard folkehøgskole, Telenor Svalbard og UNIS. I tillegg har vi forestående byggeprosjekter relatert til energi og logistikk. Med flere prosjekter på gang, ønsker vi nå å styrke organisasjonen med en medarbeider som er dyktig på plan- og prosjekteringsledelse, sier eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske.

Stillingen er et toårig engasjement med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er søndag 18. oktober.

– Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet. Svalbard er et helt unikt sted, og det er ikke hver dag man kan få erfaring med eiendomsprosjekter i Arktis. Vi håper å få mange gode og kvalifiserte søkere til stillingen, sier Lystrup Thesen.

Arbeidsoppgaver:

  • Lede næringseiendomsprosjekter, med særlig vekt på plan- og prosjekteringsfasen
  • Lede eller bidra i byggekomiteer o.l. med kundedeltakelse, samarbeidspartnere og innleide tjenester
  • Delta i reguleringsprosesser, byggesaksbehandling overfor lokale myndigheter, miljøoppfølging overfor Sysselmannen på Svalbard
  • Gjennomføring av prosjektering, tidlig kostnadsestimering og bidra i anskaffelsesprosesser
  • Sikre ivaretagelse av Store Norskes interesser og byggherreforskriftens forpliktelser gjennom plan- og prosjekteringsfasen av tiltakene
  • Ansvar for utarbeidelse av styrende dokumenter for tiltaksgjennomføringen, herunder blant annet sentralt styringsdokument og SHA- og YM-planer
  • Styre plan- og prosjekteringsfasen på en slik måte at prosjektbestillingen blir ivaretatt med særlig fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi
  • Fokus på fornybare energiløsninger og sirkulærøkonomi/gjenbruk i prosjektene
  • Bistand til videre forretningsutvikling innen næringseiendom

Klikk her for å se stillingsutlysningen og søk på jobben