Tilbake til nyheter
Til toppen

– Målet er oppstart for Gruve 7 i oktober

Store Norske jobber hardt med å få ut vannet av Gruve 7. Sjef i Store Norske, Jan Morten Ertsaas, roser mannskapet og håper på gjenåpning av gruva i oktober.

– Det er fortsatt mye som skal på plass før vi kan senke skuldrene. Men vi har gjort store fremskritt de siste dagene og det gjør meg tryggere på at vi kan nå målet om oppstart av gruva i oktober, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Søndag 26. juli ble det oppdaget en større vanninnstrømming i Gruve 7 under en rutineinspeksjon. Store Norske satte umiddelbart i gang en omfattende operasjon for å få ut vannet. På grunn av de store vannmengdene i gruva forsvant strømmen, noe som førte til at vannpumpene sluttet å virke og vannet ikke kunne pumpes ut av gruva. Noe av vannet ble ledet ut hovedstollen, men det er fortsatt vann igjen.

Vannet i Gruve 7 har kommet inn på to ulike steder. Det første stedet er rundt tverrslag 122 og et sted lenger inn i gruva. Det er i den innerste delen det er viktigst å få vannet ut, ettersom en oversvømmelse her inne kan skade kostbart utstyr.

– I løpet av dagen i dag har vi kommet langt med å strekke strømkabelen over isbreen slik at vi kan få en alternativ strømkilde til den indre delen av gruven. Hittil har kabelstrekkingen foregått ved at de er båret ut i terrenget. Det har vært en tung og slitsom jobb, til tross for at vi i dag har vært 25 mann i rekke. De siste kabeltromlene vil vi prøve å få løftet ut med helikopter for å så å strekke kabelen ut for hånd. Hvis vi får tilstrekkelig vær og sikt vil det bli gjort i morgen tidlig. Været er blitt kaldere og det fører til at innsiget av vann i gruva har avtatt. Det letter jobben med å tømme den ytterste delen og gir oss litt mer tid for å få igang pumping i den innerste delen av gruva, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

Kystvakten har bistått Store Norske med frakt av utstyr, Lufttransport og Airlift har stilt helikopter til disposisjon, og mannskaper fra Assemblin har hjulpet med bestilling av kabel og utlegging av denne.

– Vi får en uvurderlig hjelp av våre samarbeidspartnere, som sammen med våre ansatte gjør en fantastisk jobb. Vi jobber alle sammen for et mål om å åpne gruven i oktober, avslutter Ertsaas.

Oppdatering 23. august:

Etter hard innsats fra våre medarbeidere og samarbeidspartnere, har vi fått strøm i Gruve 7 igjen. Det er strukket en strømkabel over isbreen og nå fungerer både pumpene og ventilasjon innerst i gruva, noe som gjør at vi får pumpet ut vannet og kan jobbe med å få gruva i drift igjen.