Tilbake til nyheter
Til toppen

Vanninntrenging i Gruve 7

Søndag 26. juli ble det under en rutineinspeksjon oppdaget en større vanninnstrømming i Gruve 7. Store Norske har satt i gang en omfattende operasjon for å få ut vannet.

– Vi vet ennå ikke hvor lang tid det tar å få full kontroll, men vi er mer optimistiske nå enn vi var i dag tidlig. Selv om det ikke utføres spesielt risikofylte arbeidsoppgaver, er dette en unormal situasjon og vi setter derfor sikkerheten høyere enn fremdriften i alt vi foretar oss, sier sjef for Gruve 7, Per Nilssen.

Vannet ble oppdaget i synken ved TV 120. Pumpeanlegget ble startet, men klarte ikke å ta unna vannet. Derfor ble ekstra pumpekapasitet ble montert, men vannet steg fortsatt og begynte å strømme utover hovedstollen i løpet av mandag ettermiddag.

– Nå står vannet ut til TV 66, der det er et høydedrag. Det jobbes med å etablere en demning der for å plassere ekstra pumpe. I tillegg jobbes det med rørgate for utpumping ute ved daganlegget og strømforsyning til pumpa, sier Nilssen.

Nilssen forteller videre at mannskap og utstyr fra Svea skal bistå i arbeidet.

– Kystvakten er behjelpelig med frakt av nødvendig utstyr fra Svea og vil ankomme Longyerbyen i natt. Parallelt jobbes det med å få på plass mer mannskap, fordi vi antar at det må jobbes kontinuerlig en stund fremover, sier Nilssen.

Nilssen roser innsatsen til både egne ansatte, men også hjelpen han har fått utenfra:

– Våre egne ansatte jobber på flere fronter med ulike oppgaver, noen fra fastlandet og flere i gruva. I tillegg har vi fått kjærkommen hjelp fra Svea, Pole Position Logistics, Sysselmannen og Lufttransport, sier Nilssen.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven på Svalbard, men på grunn av korona-krisen og problemer hos kunder var det planlagt driftshvile frem til 17. august. Denne driftshvilen blir nå trolig utvidet.

– Det jobbes også med å prøve å få en oversikt over utstyr som vi kan forvente er blitt ødelagt og må erstattes for å starte drifta igjen. Vi vet heller ikke når vi kan regne med å komme i drift igjen, men jobber med mål å få ting på plass så raskt som mulig.