Tilbake til nyheter
Til toppen

Vanninntrenging i Gruve 7 mer alvorlig enn antatt

Etter flere dagers innsats for å pumpe vann ut fra Gruve 7, gikk strømmen og pumpene ble satt ut av spill. Nå jobbes det med å lede vannet ut av gruven på en kontrollert måte.

– Vi har de siste dagene jobbet på spreng med å håndtere situasjonen og få unna vannet fra Gruve 7. Vi har hentet inn mer utstyr, flere pumper og flere folk. Vi har aldri sett så store vannmengder i gruven før, og i natt førte dette til strømbrudd og at vannpumpene ble satt ut av spill, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Søndag 26. juli ble det oppdaget en større vanninnstrømming i Gruve 7 under en rutineinspeksjon. Store Norske satte umiddelbart i gang en omfattende operasjon for å få ut vannet. På grunn av de store vannmengdene i gruven falt strømmen ut natt til torsdag 30. juli, noe som førte til at vannpumpene sluttet å virke og vannet ikke kan pumpes ut av gruven.

– Det første vi nå vil få kontroll på er vannet som går ut av gruven. Vi graver derfor en kanal fra gruven og ut mot fjellsiden utenfor gruven, slik at vannet kan ledes ut av gruven og ned i en bekkedal. På den måten får vi minst mulig skade på bygninger og materiell, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

Store Norske har varslet Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Bergmesteren på Svalbard, og er i dialog med selskapet Basecamp som har hundegård i dalen nedenfor gruven. Store Norske får også bistand fra Longyearbyen lokalstyre og NVEs skred- og vassdragsavdeling til å håndtere situasjonen.

– Vi ønsker å lede vannet ut i området hvor det er veier eller naturlige bekker, slik at det blir minst mulig skade på uberørt natur. Vi sikrer også at vannet ikke ledes mot Basecamp, slik at det ikke skal være noen fare for hundegården, sier Ertsaas.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven på Svalbard, og forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Det var planlagt produksjonsstopp frem til 17. august, men denne blir nå blir nå utvidet på ubestemt tid. Store Norske har kullreserver på lager til å forsyne kraftverket i 4-6 måneder fremover.