Tilbake til nyheter
Til toppen

Oppryddingen av Svea-gruvene reduseres med 300 millioner kr

I vår rapport for 4. kvartal og i forbindelse med årsregnskapet, går vi ut med ny beregning av oppryddingen av Svea. Kostnadene reduseres fra 2,5 til 2,2 milliarder kroner.

Styreleder Anette Malm Justad i Store Norske uttaler i dag følgende til Svalbardposten:

– Prosjektet er på plan både med hensyn til kost og tid, samtidig som arbeidet har blitt utført uten alvorlige skader og med stor oppmerksomhet for å unngå påvirkning på ytre miljø. Det er ingen selvfølge. Det er et stort og meget komplisert prosjekt som utføres under krevende klimatiske forhold, sier Malm Justad.

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard og det har vært gruvedrift der siden 1917. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell. Svea-Nord-gruven ble stengt i mars 2020. Nå gjenstår arbeidet med å rydde bygningsmassen og infrastrukturen i Svea-samfunnet, og arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2023.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensing i grunn og sikrer at de naturlige prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Gruvedrift har vært den viktigste kilden for norske arbeidsplasser på Svalbard. Den endelige stengingen av Svea betyr ytterligere reduksjoner av arbeidsplasser i Store Norske.

– Vi er i en omfattende omstilling, og vi forbereder oss på en fremtid med nye arbeidsoppgaver. Vi drifter ennå Gruve 7 i Longyearbyen og skal gjøre det i flere år fremover. I tillegg har vi ansatte innen bolig- og eiendomsforvaltning, logistikk og reiseliv. Nå ser vi etter nye og offensive muligheter hvor vi kan spille en rolle i den fremtidige nærings- og samfunnsutviklingen på Svalbard. Avtalen vår med NVE sist uke er et viktig skritt i den retningen, avslutter Ertsaas.