Tilbake til nyheter
Til toppen

NVE velger Store Norske som byggeleder for skredsikring

Arbeidet med å sikre Longyearbyen for skred er nå i gang, og NVE har valgt Store Norske som byggeleder for sikringstiltakene. Det skal bygges en skredvoll i Lia under fjellet Sukkertoppen og det skal gjennomføres sikring oppe i fjellsiden.

– Store Norske har vist at de har en unik kompetanse med arbeid i tøffe arktiske strøk, og ikke minst har de over hundre års lokalkunnskap om prosjektgjennomføring på Svalbard. Gjennom denne avtalen får vi kombinert det beste av to statlige selskaper: NVEs kunnskap om skred og sikring med Store Norskes prosjektgjennomføringsevne, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef for Nord- Norge og Svalbard i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Store Norske skal være byggeleder, koordinere HMS-arbeidet, utføre logistikktjenester og gjøre diverse administrative oppgaver. Spesielt erfaringen fra stengingen av gruvene i Svea og Lunckefjell er relevant for prosjektet.

– I forbindelse med Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell har vi arbeidet med flytting av masser i terrenget og bruk av store anleggsmaskiner. Det er nettopp disse medarbeiderne og erfaringen vi nå vil ta med oss inn i skredsikringsprosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Det skal bygges en skredvoll ved foten av fjellet Sukkertoppen, hvor det skal fylles på med mye masser. I tillegg skal det gjennomføres sikring oppe i fjellsiden. Ertsaas sier avtalen er strategisk viktig for konsernet:

– Store Norske har en ambisjon om å være statens byggherre i Longyearbyen og på Svalbard. Dette prosjektet er en bekreftelse på den solide jobben vi gjør i Svea og Lunckefjell, hvor vi har levert i henhold til både prosjektplanen og de gitte kostnadsrammene, sier Ertsaas.

Signering av kontrakt mellom NVE og Store Norske 1. juli 2020

***

For mer informasjon, kontakt:

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, telefon 909 13 585

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Konsernet er statseid og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Store Norskes virksomhet består av gruvedrift gjennom Store Norske Gruvedrift AS, utvikling og utleie av boliger gjennom Store Norske Boliger AS og logistikk gjennom Pole Position Logistics AS. I tillegg har selskapet virksomhet innen energi og infrastruktur, næringseiendom, kulturminner og reiseliv, og er ansvarlig for å gjennomføre Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.