Tilbake til nyheter
Til toppen

Norges største naturrestaurering ferdigstilt

Arbeidet med å tilbakeføre området i Sveagruva og Lunckefjell på Svalbard er nå fullført. Et av de mest omfattende miljøprosjektene gjennom tidene ble gjennomført hele 900 millioner kroner under budsjettet. Denne uken ble arbeidet offisielt avsluttet, med klima- og miljøminister Espen Barth Eide til stede.

Sveagruva var et industrisamfunn innerst i Van Mijenfjorden, som før nedleggelsen hadde sin egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse opptil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. Stortinget besluttet i 2017 å avvikle driften og rydde området for å returnere det til sin naturlige tilstand. Alle spor etter menneskelig aktivitet siden gruvedriften startet i 1910 skulle fjernes med unntak av kulturminner og bygninger fra før 1946.

- Dette er Norges største naturrestaurering noensinne, og et uttrykk for en langsiktig og konsekvent norsk politikk for å bevare villmarksnaturen på Svalbard. Det blir stadig mindre uberørt natur i verden, og restaurering av natur og økosystemer er derfor et av de viktigste målene i den nye globale naturavtalen. Opprydningen i Sveagruva er et viktig bidrag til dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Espen Bart Eide og Morten Hagen Johansen
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og prosjektleder Morten Hagen Johansen, Store Norske viser hvordan det så ut i Svea før opprydningen startet. Foto: Sysselmesteren


- Elvene har begynt å finne tilbake til sine gamle løp, og til og med isbjørnene kan ikke merke at det har pågått gruvedrift her siden 1910. Terrenget, isbreene og fjellsidene fremstår nå upåvirket. Store Norske, med over 100 års erfaring på Svalbard, og vår prosjektkompetanse i arktiske strøk, har vært avgjørende for et svært vellykket resultat, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2017, med en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner. Resultatet etter fullført prosjekt i 2023 er hele 900 millioner kroner under budsjettet. Miljøavdelingen hos Sysselmesteren har vært koordinerende myndighet for prosjektet og har gitt nødvendige tillatelser og godkjenninger underveis.

Imponert over samarbeidet
- På mange måter har opprydningen av Svea og Lunckefjell vært et prosjekt som har involvert hele befolkningen på Svalbard. Jeg er imponert over hvordan de ulike selskapene og enhetene har samarbeidet. Dette har vært en av suksessfaktorene for at prosjektet ble gjennomført så effektivt og kostnadseffektivt, sier Lars Fause, sysselmesteren på Svalbard.

Gudmund og Lars Fause. Foto Store Norske
Prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske og sysselmester Lars Fause. Foto: Store Norske

Fire fredede bygninger har blitt restaurert og sikret gjennom prosessen og vil fungere som veivisere for hvor Sveagruva en gang lå. Bygningene er Saloonen, Vinboden, Hundegården og det gamle transformatortårnet, og de eies av Nærings- og fiskeridepartementet og leies ut til UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) for forskning- og undervisningsformål.

Saloonen, Vinboden og Trafotårnet i Svea.
Tre av de fire fredede bygningene som står igjen i Svea. Saloonen, Vinboden og Trafotårnet. Foto Sysselmesteren.

- Prosjektet har vært vellykket fordi vi har jobbet med smarte løsninger og gjort nødvendige justeringer underveis. Jeg vil fremheve det unike samarbeidet med både offentlige myndigheter, sysselmesteren og våre entreprenører, med Hæhre i spissen. Og ikke minst har vi hatt gleden av å ha med oss de mest dyktige ansatte for å gjennomføre jobben, sier prosjektleder for Svea, Gudmund Løvli.

Gjennom hele prosessen har det vært tett koordinering mellom Sysselmesteren, Klima- og miljødepartementet og Store Norske. Sentralt i dette arbeidet har Martine Løvold stått, med en delt stilling hos KLD samtidig som hun har vært prosjektleder for opprydningen i Sveagruva hos Sysselmesteren.

- Å være så tett på prosjektet og kunne kommunisere direkte med de involverte partene har vært en av suksessfaktorene her. Dialogen og informasjonsflyten har fungert veldig bra, og vi har kontinuerlig justert oss etter faglige innspill, sier Løvold.

Gjennom prosjektets ulike faser har det vært flere ulike entreprenører involvert. Hæhre Entreprenører har hatt ansvaret for store deler av arbeidet, inkludert opprydning av veier og infrastruktur, inkludert masseflytting og terrengarrondering. AF Decom har stått for rivearbeidet, med fjerning av bebyggelse i Svea sentrum.

Siste båt fra Svea.
Hæhre hentet ut de siste maskinene med båt. Byggeleder Per Ivar Velve er siste Store Norske ansatte i Svea. Foto Store Norske

Selv om Sveagruva er borte, vil det likevel ikke bli glemt. Sommeren 2019 brukte 12 personer fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) seks uker på å skanne og fotografere hele Sveagruva. Rundt 170 000 bilder og 6000 skanninger, til sammen mer enn 18 terrabit rådata, har blitt en enorm digital 3D-modell som kan oppleves i Store Norskes turistgruve Gruve 3.

Opprydding av Sveagruva på Svalbard er ferdig – NRK Troms og Finnmark

https://www.highnorthnews.com/...

https://www.svalbardposten.no/...

For mer informasjon:
Gudmund Løvli, Store Norske: 906 64 442
Martine Løvold, KLD/Sysselmesteren: 911 19 002