Tilbake til nyheter
Til toppen

Røde Kors rydder vintertraseen til Svea

Store Norske har leid inn Longyearbyen røde kors hjelpekorps for å få ryddet i vintertraseen mellom Longyearbyen og Svea.

Dette er en av de siste jobbene som gjøres for å sluttføre Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell. Strekningen mellom Longyearbyen og Svea er ca. seks mil og traseen har vært brukt til å frakte materiell og utstyr med bulldosere og tråkkemaskiner siden 1980-tallet.

- Leden regnes som en del av anleggsområdet og må ryddes for stikker og annet avfall som kan relateres til driften i Svea. Strekningen går blant annet over et breområde og for å utføre ryddejobben er det derfor satt krav til brekompetanse. Bregruppa til Røde Kors en svært kompetent gjeng for å utføre dette arbeidet, sier Morten H. Johansen, prosjektleder for Miljøprosjektet i Store Norske.

Røde Kors får betalt på lik linje med de øvrige entreprenørene vi benytter, og oppdraget gir Longyearbyen røde kors hjelpekorps inntekter som også kommer lokalsamfunnet til gode.

Søppelplukking på breen.
Røde Kors i gang med rydding av vintertraseen. Foto: Thea Støren

-Som frivillig organisasjon er det kjærkomment å tjene noen kroner på et slikt oppdrag. I tillegg vil dette være svært nyttig og relevant trening for både bregruppa vår som rydder traseen over bre og hjelpekorpset som rydder resten av vintertassen, sier korpsleder Charlotte Sandmo i Longyearbyen røde kors hjelpekorps.

Opprydningsarbeidet består i stor grad av plukking av bambus-brøytestikker og annet søppel som kommer fra tidligere transporter på strekningen.

Avfall ryddet i Ventertrassen
Avfall ryddet fra vintertraseen. Foto: Thea Støren

-For oss har jobben vært i gang en stund da oppdrag som dette krever omfattende planlegging. Selve oppryddinga startet vi sist helg, og et mannskap på rundt 15 personer har satt av et par helger til for å gjennomføre oppdraget. Om alt går som planlagt, har vi fullført jobben i løpet av september, sier Sandmo.

For ytterligere informasjon:

Morten H Johansen, prosjektleder Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell: 934 29 243
Charlotte Sandmo, korpsleder Longyearbyen røde kors hjelpekorps: 476 03 909


Om Store Norske:

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet jobber for å sikre trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.

Om LRKH:

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) ble stiftet 15.januar 1951 av Liv Balstad og er i dag et stort korps med rundt 250 betalende medlemmer og ca. 60 aktive frivillige. Selv om Svalbard er det 28. redningsdistriktet i Norge, ligger LRKH under Troms distrikt