Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske satser på elbiler på Svalbard

Store Norske har anskaffet ni elbiler, og på sikt er målet at hele bilparken til selskapet skal være elektrisk.

-Store Norske skal være med på å bidra til et grønnere Longyearbyen. Derfor har vi kjøpt inn ni elbiler som allerede er i drift i eiendomsavdelingen, forteller Sveinung Lystrup Thesen, leder i Store Norske Eiendom.

Elbiler er ennå ikke vanlige i arktiske områder. Men ifølge Lystrup Thesen er det ingen grunn til det:

-På mange måter passer elbiler perfekt på Svalbard. På grunn av de korte avstandene her oppe er det liten grunn til å ha rekkeviddeangst. Dessuten står mange biler tilkoblet motor- og kupévarmere om vinteren, så det er mer hensiktsmessig å bruke strømmen til å lade elbilbatteriene, sier Lystrup Thesen.

Strømmen i Longyearbyen produseres for øyeblikket fra kull. Likevel gir det miljøgevinst å velge elektrisk

-Karbonavtrykket er lavere ved bruk av elbiler sammenlignet med fossile biler, selv når strømmen kommer fra kull. Dessuten har Longyearbyen planer om å redusere utslippene ved å fase ut til dieselkraftverk og etter hvert innføre fornybare energikilder. Ikke minst vil Store Norske i løpet av sommeren kunne lade elbilene med egenprodusert strøm fra solcellene på taket til Materiallageret Næringsbygg, sier Lystrup Thesen.

Bilene er kjøpt inn lokalt gjennom Svalbard Auto. På fastlandet i Norge er det store insentiver til å velge elbiler, siden avgiftene er lavere for denne bilklassen. På Svalbard er det kjent at alle biler er avgiftsfrie, og fossilbiler er derfor billigere enn elbiler. Valget om å satse på elektriske biler er derfor en strategisk beslutning fra Store Norske.

-Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet og ha så lite CO2-avtrykk som mulig. Også når det gjelder kvalitet og pålitelighet er fremtiden elektrisk. Derfor er målet at alle tjenestebilene til Store Norske skal være elektriske på sikt, sier konstituert administrerende direktør, Rigmor Abel.

Om Store Norske:
Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet jobber for å sikre trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.