Tilbake til nyheter
Til toppen

Nå installeres det solcelleanlegg i Longyearbyen

Denne sommeren skal det installeres en rekke solcelleanlegg i Longyearbyen. Store Norske Energi er i gang med å montere anlegg på Radisson Polarsenteret og Polarhotellet, Folkehøyskolen og antennefundamentene til KSAT. Store Norske Energi bygger, eier og drifter anleggene, og arbeidet er en del av selskapets satsing på fornybar energi.

I tillegg bistår vi Materiallageret AS med solcellemontasje på kailageret og kontorbygget hvor Store Norske har sin administrasjon.

-Med arbeid på flere næringsbygg i sentrum er det grønne skiftet nå virkelig synlig i Longyearbyen, og i løpet av sommeren regner vi med at hele seks nye solcelleanlegg skal være i drift. Utbyggingen markerer en viktig milepæl for oss, og er et steg på veien til et grønnere Longyearbyen, sier Heidi Theresa Ose, konstituert daglig leder for Store Norske Energi.

Det skal installeres totalt rundt 2000 solcellepanel på de seks bygningene. Totalt vil dette sørge for å produsere 415 000 kWh.

Anlegget på Materiallageret Næringsbygg er ferdig montert, og kommer snart i drift. Men Svalbard har som kjent mørketid store deler av året, og selv i sommerhalvåret er ikke bygningene 100 prosent selvforsynt med egenprodusert solenergi.

-Vi er fortsatt avhengig av strømmen fra det kullfyrte energiverket. På sikt håper vi at bygningene kan drives på 100 prosent fornybar energi. Vi har store ambisjoner om å være en betydelig bidragsyter til det grønne skiftet på Svalbard og i Arktis, sier Heidi Theresa Ose.

Heidi Theresa Ose, konstituert daglig leder for Store Norske Energi på taket av Polarsenteret i Longyerbyen
Heidi Theresa Ose, konstituert daglig leder for Store Norske Energi på taket av Polarsenteret i Longyerbyen

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.