Tilbake til nyheter
Til toppen

Satellittkommunikasjon på Svalbard skal drives av solceller

Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal samarbeide med Store Norske om fornybare energiløsninger på Svalbard og i Arktis. Første konkrete aktivitet er å legge solceller på KSAT sitt anlegg, Svalsat, på Platåberget, 5 km vest for Longyearbyen.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal samarbeide med Store Norske om fornybare energiløsninger på Svalbard og i Arktis. Første konkrete aktivitet er å legge solceller på KSAT sitt anlegg, Svalsat, på Platåberget, 5 km vest for Longyearbyen.

-Vi har ambisjoner om å være en bærekraftig virksomhet, og derfor er det viktig for oss å erstatte mest mulig av den fossile energien med fornybar. Første steg er å installere solceller på Platåfjellet, sier Maja-Stina Ekstedt, direktør ved SvalSat.

Satellittstasjonen ligger 459 moh like ovenfor flyplassen i Longyearbyen, og teller omtrent 150 antenner. Avtalen med Store Norske Energi innebærer at det skal monteres 300 solcellepaneler på antennefundamentene. I tillegg jobbes det med å få etablert en egen solcellepark på Platåfjellet.

- Store Norske har de siste årene bygd opp solid kompetanse på fornybar energi. Vi har store ambisjoner om å bidra i omstillingen til fornybar energi i Arktis, og samarbeidet med KSAT er spennende med tanke på våre ambisjoner, sier Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi.

Første del av prosjektet, med installasjon av solcellepanel på antennefundamentene, vil bli gjennomført i mai/juni i år. I neste fase ønsker vi å etablere en større solcellepark på Platåberget, et prosjekt som vil kreve mer tid.

-Utbygging av solceller i Arktiske strøk er pionerarbeid. Vi bygger nå verdens nordligste solcellepark på Isfjord Radio, og erfaringene herfra vil bli viktig i planleggingen fremover, sier Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi.

KSAT har i tillegg til stasjonen på Svalbard en rekke andre anlegg hvor de sammen med Store Norske vil se på utvikling av fornybare energiløsninger.

-Sammen med Store Norske har vi ambisjoner om å akselerere utviklingen av fornybare energiløsninger på KSAT sine bakkestasjoner i Arktis og Antarktis. Vi har signert en intensjonsavtale om dette, som også kan inkludere andre fornybare energikilder, muligheter for lagring, og muligheter for styringssystem ved anleggene, sier Maja-Stina Ekstedt.


Om Store Norske og Store Norske Energi AS

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Store Norske Energi AS er et 100% eid datterselskap i Store Norske-konsernet. Selskapet har som formål å bygge ut, eie og drifte fornybare energiløsninger i isolerte samfunn i Arktis.

Om Kongsberg Satellite Services (KSAT)

KSAT er verdensledende på å kommunisere med satellitter og å hente ned store mengder data via sitt verdensomspennende bakkenettverk. Dette nettverket består av mer enn 280 antenner lokalisert på 26 stasjoner globalt. Utenfor Longyearbyen på Svalbard har KSAT verdens største kommersielle antennepark, Svalsat, med om lag 45 ansatte. Det globale bakkenettverket er optimalisert for å kunne hente ned data fra uansett hvor på kloden raskt, og levere det der det trengs.

KSAT leverer også miljøovervåkingstjenester i nær sanntid basert på satellittdata som is-informasjon i nordområdene. Gjennom sine oljesøl- og skipsdeteksjonstjenester er KSAT en viktig del av norsk og Europeisk oljevernberedskap samt en sentral aktør i kampen mot globalt ulovlig fiske. Siden 2020 har KSAT på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet ledet et satellittprogram som sikrer åpen tilgang til oppdatert informasjon om all regnskog i verden med mål om å stanse avskogingen.

KSAT har hovedkontor i Tromsø og til sammen 350 ansatte. KSAT eies 50 % av Space Norway AS og 50% av Kongsberg Defence og Aerospace AS.

Foto: KSAT