Tilbake til nyheter
Til toppen

Har aldri hatt en så spennende jobb

Onsdag i forrige uke takket Jan Morten Ertsaas av som administrerende direktør i Store Norske etter fem år som leder. For gutten som er vokst på Svalbard er det ekstra vemodig å forlate øya.

-Jeg kan oppriktig si at jeg aldri har hatt en så spennende jobb, og aldri følt så stort vemod ved å slutte et sted som i dag. Jeg er oppriktig glad i både Svalbard, Store Norske og alle menneskene i selskapet, og jeg er stolt av hva vi har fått til sammen de siste fem årene. Samtidig har det vært krevende det siste året med en pendlertilværelse mellom jobben på Svalbard og familien i Trondheim, sier Jan Morten Ertsaas.

Jan Morten Ertsaas sammen med daværende næringsminister Iselin Nybø på besøk i Svea.
Jan Morten Ertsaas sammen med daværende næringsminister Iselin Nybø på besøk i Svea. Foto Audun Bårdseth, Svalbardposten

Jan Morten går inn som administrerende direktør i det statlige innovasjons- og næringsutviklingselskapet Siva, basert i Trondheim. Han har tidligere hatt en rekke lederjobber i blant annet Statoil, Investinor og Safetec Nordic.

Lederperioden i Store Norske har vært preget av endring, hvor selskapet har måttet ta viktige veivalg og beslutninger for fremtiden. Perioden til Ertsaas begynte etter at beslutningen om nei til oppstart av drift i Lunckefjell var tatt, og med en bestilling om opprydding i Svea. Likevel ble det gjort et forsøk på å få drive ut tilgjengelig kull, som en del av oppryddingen for å finansiere oppryddingsprosjektet. Men etter et klart nei fra eier, ble fokuset raskt rettet mot opprydding av Sveagruven.

Her har Store Norske fjernet alle spor etter mer enn hundre års gruvedrift. Prosjektet betegnes av fagmiljøene som et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge.

Selskapet har også, i Ertsaas sin periode som sjef, besluttet og lagt til rette for, å avvikle Norges siste kullgruve, Gruve 7. I tillegg har selskapet satt i gang en storstilt satsing på fornybar energi i Arktis. Videre har Store Norske utviklet satsingen på eiendom, og vokst som eiendomsaktør i Longyearbyen.

I gode og onde dager

-Som leder har noe av det viktigste vært kombinasjonen av lojalitet til eiers formål med eierskapet, og den lokale forankringen for Store Norske. Hele ledergruppen sitter i Longyearbyen, og selskapet har hatt stort spillerom innenfor rammene av statens formål med eierskap. Vår oppgave er å utvikle Store Norske til et fremtidsrettet, bærekraftig og lønnsomt selskap som bidrar til statens måloppnåelse på Svalbard. Det er en utfordrende oppgave å snu et selskap som historisk har hatt kulldrift som hovedvirksomhet, til noe som kan fungere de neste 100 årene. Men vi har i samarbeid med styret lagt en plan som vi står samlet bak og som eier støtter. Det har ikke vært slik at vi har blitt diktert fra departementet i Oslo, og det har vært viktig for meg som leder, sier Ertsaas.

Ertsaas legger heller ikke skjul på at det har vært vanskelige dager som leder, hvor vanninntrengninga i Gruve 7 sommeren 2020 og raset i 2022 var de mest dramatiske.

-Hendelsene førte ikke til personskader, men var svært alvorlige og skapte hver for seg stor usikkerhet. Vanninntrengingen var kanskje aller verst for de ansatte. Usikkerheten gikk på om vi ville klare å gjenopprette gruva, eller om vi måtte stenge før opprinnelig plan. Slik gikk det heldigvis ikke, takket være en enorm innsats fra alle for å berge gruva og sette den tilbake i drift. Nå kan vi se frem til 2,5 år med lønnsom drift før vi takker av gruvearbeiderne i 2025. Det gir både ansatte og selskapet tid til å forberede avslutningen på en god måte, sier Ertsaas før han fortsetter:

-Den usikkerheten en som leder kjenner på når det kommer melding om noe dramatisk, som f.eks. bergfall, unner jeg ingen. Men sånn er det i denne jobben, og det må den nye lederen også være forberedt på. Jeg er glad for at vi har fått på plass en strategisk retning for Store Norske. Vi har besluttet å videreutvikle satsingen på eiendom og logistikk, og jobber hard for å realisere ambisjonen om å bli et arktisk energiselskap som skal være pådriver i det grønne skiftet i Arktis. Når jeg forlater Store Norske tar jeg også med meg en skuffelse over at vi ikke har klart å få til et bedre samarbeid lokalt, for å få til kunnskaps- og næringsutvikling basert på energiomstillingen som skjer i Longyearbyen. Det håper jeg den nye lederen lykkes bedre med, sier Ertsaas.

Stor og god søkermasse

Rigmor Abel tar over som midlertidig leder når Ertsaas flytter hjem til Trondheim. Hun blir 62 år i 2023, og er tydelig på at hun ikke er aktuell som permanent leder.

-Jeg er klar for å videreføre prosessene og sørge for å ivareta prosjektene til den nye lederen er på plass. Vi har fått flere titalls gode søkere, og har med våre nye satsingsområder nådd en annen type kompetanse enn hva tilfellet har vært i tidligere rekrutteringsprosesser, forteller Abel.

Store Norske bruker et lederrekrutteringsfirma i jobben med å finne den beste kandidaten, og har ikke detaljkunnskap om søkermassen.

-Det er klart at mange av de som nå er aktuelle ikke ville søkt for noen år siden, men at de finner det attraktivt nå som selskapet er i endring og vi har nye satsingsområder, sier Ertsaas, og peker på framtidig viktige oppgaver:

Gruve 7 skal drives sikkert og effektivt fram til permanent avslutning av norsk kulldrift på Svalbard i 2025.
Energiomstilling - Store Norske skal tydelig vise sin styrke i utvikling av grønn energi på Svalbard. Vi er klar for å bidra til å realisere energiplanen som Lokalstyret har utarbeidet.


Store Norske og Svalbard skal være et utstillingsvindu for arktisk energi, og bygge en helt ny kompetanse- og næringsvirksomhet som legger grunnlaget for fremtidsrettede arbeidsplasser i Longyearbyen, og med det bidra til det grønne skiftet i Arktis.