Tilbake til nyheter
Til toppen

Energiomstillingen i Longyearbyen kan bli en unik testarena

I ett døgn har fagmiljøer og lokalsamfunnet på Svalbard vært samlet til energi-workshop for å diskutere hvordan mulighetene for verdiskapning knyttet til energiomstilling i Longyearbyen skal realiseres.

Vi har en unik mulighet gjennom energiomstillingen på Svalbard til å skape merverdi, utover de lokale reduksjonene av klimagassutslipp, gjennom næringsomstilling og ny kunnskapsutvikling i Longyearbyen. Erfaringer fra Longyearbyen kan bidra til å akselerere energiomstillingen i de 1500 øvrige arktiske off-grid-samfunnene, og samtidig bygge nye og lønnsomme arbeidsplasser i Longyearbyen.

Det er Store Norske som har tatt initiativ til samlingen, som tok sted hos UNIS på torsdag og fredag forrige uke. Longyearbyen står foran svært viktige valg de neste årene når kullkraft skal fases ut til fordel for diesel og andre fornybare energiformer. Energiomstillingen påvirker hele Longyearbyen-samfunnet så det er viktig at arbeidet med å realisere mulighetene for verdiskapings også kommer godt i gang.

Lokale aktører, som UNIS, administrasjonen og politiske representanter fra Lokalstyret, Svalbard energi, Næringsforeninga og KSAT, samt representanter fra forskningsmiljøene i SINTEF og Universitetet i Tromsø har alle vært med på workshopen. De har fått tid til å fortelle om hvilke muligheter de ser for nærings- og kunnskapsutvikling gjennom energiomstillingen, i møte med aktører som Innovasjon Norge, Nysnø, Siva og Forskningsrådet.

Store Norske har lenge jobbet tett sammen med UNIS for å øke forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til energiomstillingen i Arktis. Tett samarbeid med verdensledende kunnskapsmiljø via UNIS vil bidra til å tette kunnskapshull for en vellykket omlegging av energisystemene på Svalbard. Samtidig vil det sørge for at vi kan trekke mest mulig kunnskap ut av energiomstillingen på Svalbard som kan gjenbrukes til omstillingen av andre samfunn i Arktis. Norges Forskningsråd, som var til stede i workshopen, vil i løpet av første kvartal få et oppdragsbrev fra Olje- og energidepartementet om å utrede muligheten for å opprette et forsknings-/testsenter for energiomstilling på Svalbard. Denne vil svares ut i løpet av 2023.

Sammen med katapultsenteret Sustainable Energy har Store Norske jobbet aktivt for å undersøke om det kan etableres kommersiell testaktivitet knyttet til fornybar energi i Longyearbyen. Katapult er en Siva-finansiert ordning for å tilgjengeliggjøre infrastruktur for bedrifter som ønsker å teste og verifisere prototyper i en tidlig utviklingsfase (les mer her). Konkret så er det snakk om å etablere en node i Longyearbyen tilknyttet Sustainable Energy som har sin hovedaktivitet på Stord. Siva kunne fortelle at de har satt av midler for å videreføre dette arbeidet gjennom 2023.

Store Norske ønsker å bidra til at energiomstillingen på Svalbard kan realiseres på en effektiv måte som også skaper merverdi i Longyearbyen. I denne workshopen har vi sett på hvordan de lokale aktørene i samarbeid med virkemiddelapparatet kan bidra til å realisere potensialet på Svalbard knyttet til forskning, testaktivitet og nyskaping. Etter denne samlingen har vi nå konkrete aktiviteter å jobbe videre med for at dette potensialet kan nås.

Guttorm Nygård, Leder for energi Store Norske

Deltagere på energiworkshop i Longyearbyen
Deltager fra Nysnø, Forskningsrådet, UiT, UNIS, Telenor, Siva, Sintef, KSAT, Longyearbyen Lokalstyre, Svalbard Energi, Innovasjon Norge, Sustainable Energy og Store Norske deltok på Energiworkshop i Longyearbyen.