Tilbake til nyheter
Til toppen

Folkehøyskolen klar for innflytting

Et år og en måned etter byggestart kunne Store Norske motta nøklene til en ny og bærekraftig folkehøyskole. Prosjektet ble gjennomført innenfor den stramme tidsrammen, og budsjettet på 200 millioner kroner har blitt overholdt.

-Nok en gang viser Store Norske at vi er en byggherre som leverer høy kvalitet innenfor avtalte rammer. Svalbard folkehøgskole gir unge mennesker muligheten til å bli kjent med et helt unikt sted, og vi ser frem til et langsiktig samarbeid med folkehøyskolen, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Verdens nordligste folkehøyskole har holdt til i midlertidige lokaler siden oppstarten for tre år siden. Med ny campus ferdigstilt, er det 125 skoleplasser klar på Sjøskrenten. Skolen eies av KFUK-KFUM sammen med Longyearbyen lokalstyre, og de har inngått en langvarig leieavtale med Store Norske som byggeier. Hæhre Arctic AS har hatt byggeoppdraget som totalentreprise. De har sørget for et moderne, bærekraftig og spennende bygg med en sterk miljøprofil.

-Vi har tatt i bruk massivtre, som er et levende materiale som gir et godt inneklima og gir et lunt miljø i det harde arktiske klimaet. Bygget holder dessuten de fleste egenskapene til passivhusstandard, det er klargjort for fornybar energi og har betydelige elementer av gjenbruk i seg, forteller Martin Nerhus Øen, prosjektleder i Hæhre Arctic.

Sveinung Lystrup Thesen, leder for eiendom i Store Norske, trekker frem det gode samarbeidet med Hæhre Arctic som en kritisk suksessfaktor.

- Vi er to aktører som tenker likt om ambisiøse mål for gjennomføring, energi og gjenbruk. Vi har utfordret hverandre gjennom hele byggeprosessen, og våre prosjektledere har samarbeidet svært godt, basert på åpenhet og tillit. Resultatet har blitt meget bra, sier Lystrup Thesen.

Campusen består av et opprinnelig studentboligbygg som ble påbygd med arealer til undervisning, kantine, administrasjon og auditorium. Bygget er tegnet av Link Arkitektur.

Onsdag overtar Svalbard folkehøgskole nøklene til campusen, og deretter begynner innflyttingen i skoledelen av bygget. Internatdelen av bygget er allerede tatt i bruk. I begynnelsen av mars skal hele campusen være ferdig innflyttet og tatt i bruk.

-Det har vært krevende å holde på i midlertidige lokaler, så dette er en etterlengtet dag. Vi er svært fornøyde med å samarbeide med Store Norske, som har levert «svalbardpolitikk på bakken» i 100 år. Vi håper at vi at folkehøyskolen kan være med på å sikre god aktivitet og norsk tilstedeværelse på Svalbard i 100 år til, sier Espen Klungseth Rotevatn, rektor ved Svalbard folkehøyskole.

Hovedtrappen i Folkehøgskolen
Hovedtrapp. Foto Hæhre Arctic.

Store Norske har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet eier og drifter både næringseiendom og boliger i Longyearbyen.

Foto heading: Hæhre Arctic.