Tilbake til nyheter
Til toppen

Storstilt solcelleutbygging på Svalbard

Hurtigruten Svalbard har inngått avtale med Store Norske Energi om kjøp av strøm fra 650 solcellepaneler som skal bygges på taket til Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen og Polarsenteret i Longyearbyen. Avtalen er den største i sitt slag på Svalbard.

- Hurtigruten Svalbard har stort fokus på bærekraftig energi og grønn turisme. Med dette solcelleprosjektet halverer vi hotellets bruk av fossil energi i sommermånedene. Det er et viktig skritt mot å gjøre turismen mer bærekraftig i Arktis, sier Geir Andre Espeli, teknisk sjef i Hurtigruten Svalbard.

Geir Andre Espeli, Hurtigruten Svalbard
Geir Andre Espeli, Hurtigruten Svalbard

Anlegget vil bygges og eies av Store Norske Energi AS, og er en del at selskapets satsing på fornybar energi i Arktis.

Det skal installeres 650 solceller på taket til hotellet og Polarsenteret, og dette skal sørge for å produsere ca 140 000 kWh.

- Store Norske har de siste årene bygd opp stor kompetanse på fornybar energi, og har blant annet installert solceller på Isfjord Radio, Svalbardbutikken og på KSATs anlegg på Platåfjellet. En utbygging i denne størrelsesorden markerer en viktig milepæl for oss, og det er et viktig steg på veien til et grønnere Longyearbyen, sier Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi.

Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi(tv) og Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi
Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi(tv) og Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi

Samarbeidet innebærer at Store Norske Energi finansierer, drifter og vedlikeholder anlegget for Hurtigruten Svalbard som driver Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen og Polarsenteret.

- Dette er en enkel og sikker løsning for oss, der vi setter ut alt arbeidet til Store Norske, og vi kjøper bærekraftig elektrisitet tilbake, sier Espeli.

- Vi har store ambisjoner om å bidra til omstilling til fornybar energi i Arktis. For oss er det naturlig å ta utgangspunkt i Longyearbyen. Det er ekstra hyggelig at dette prosjektet er med Hurtigruten Svalbard, som vi har et tett og godt samarbeid med, sier Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi.

Bildet i headingen er Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.

Om Hurtigruten Svalbard

Hurtigruten Svalbard er en totalleverandør av landbaserte opplevelser, overnatting og bespisning på Svalbard. Med beliggenhet i verdens nordligste faste bosetning, Longyearbyen, bringer vi folk nærmere den storslåtte arktiske naturen – året rundt. Fra midnattssol til polarnatt står hele teamet vårt klare til å ta imot tilreisende og gjøre polardrømmer til virkelighet.