Tilbake til nyheter
Til toppen

Siste båt fra Svea

Oppryddingen av Svea på Svalbard går mot slutten. Mandag 22. november forlot den siste båten det gamle gruvesamfunnet. Nå gjenstår bare litt arbeid med de fredete bygningene neste år, samt terrengarbeider på Kapp Amsterdam. Så er arbeidet avsluttet.

Dette er en viktig milepel i oppryddingen av det gamle gruvesamfunnet. Årets siste båt betyr at arbeidene avsluttes for sesongen. Det er ekstra spesielt for oss i Store Norske ettersom dette er de siste riggen som vi er ansvarlig for, sier prosjektleder i Store Norske, Morten Hagen Johansen

Siste båt fra Svea.
Edda Sun går fra kai i Svea for siste gang 21. november 2022

Svea er et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard som før den ble nedlagt hadde egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden. Nå gjenstår det bare litt arbeid neste år før alt er ryddet opp.

- Det meste er fraktet ut av Svea. Nå er det bare noen maskiner, biler og brakker som skal stå igjen til entreprenøren Hæhre, som skal gjøre de avsluttende terrengarbeidene sommeren 2023.

Riksantikvaren har bestemt at fire fredete bygg skal stå igjen i Svea. I løpet av vinteren skal oppgraderingen av disse ferdigstilles. Byggene skal tas i bruk av UNIS til undervisningsformål, sier prosjektleder hos Sysselmesteren, Martine Løvold.

Vinboden i Svea
Vinboden - et av de fredede byggene som står igjen i Svea og skal benyttes av UNIS til undervisningsformål. Foto Store Norske

Det er båtene Edda Sun og Edda Ferd fra Østensjø Rederi som har operert båtene i Svea, og som har vært helt sentrale i denne delen av prosjektet.

- Det har fungert veldig godt som forpleining og transport mellom Longyearbyen og Svea. Mannskapene har trivdes godt om bord, og vi har også benyttet båtene til frakt fra Svea til Longyearbyen, sier prosjektleder i Store Norske, Morten Hagen Johansen

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og Store Norske ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på 1,6 milliarder som er 900 millioner lavere enn først antatt.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Når vi nå forlater området skal det i prinsippet være som før vi begynte vår virksomhet. Terrenget, isbreene og fjellsidene fremstår upåvirket. Prosjektet er viktig for å vise at vi kan utvinne en naturressurs, men samtidig gi området tilbake til naturen når vi er ferdig, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Bildet i headingen viser Svea tatt vest for Svea sentrum og inn mot Svea sentrum etter opprydningen. Foto: Store Norske.

Fakta om Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

  • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
  • Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.
  • AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum.
  • Hæhre Entreprenør AS har kontrakten på Fase 2B -2, som foregår fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 1,6 milliarder kroner. Det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner.
  • Følg med på hvordan det ser ut i Svea på webkamera Svea og på Kapp Amsterdam.

Informasjon:

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.