Tilbake til nyheter
Til toppen

Tidsreise for boligene i Longyearbyen

Store Norskes boliger i Longyearbyen skal gjennomgå en betydelig oppgradering og gå fra vedlikeholdsetterslep og dårlig isolering til å oppfylle 2020-tallets krav om tekniske og miljøeffektive løsninger. Det betyr at Store Norske de neste årene planlegger å investere over 200 millioner kroner i boligene.

Investeringene kommer i forbindelse med energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Longyearbyen og krav til effektiv og bærekraftig eiendomsforvaltning i Longyearbyen.

– Utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendom i Longyearbyen og på Svalbard er en viktig del av strategien til Store Norske. I 2021 utvidet vi eiendomsvirksomheten med kjøp av hoteller, næringsbygg og boliger, og nå bygger vi campus til Svalbard folkehøgskole som skal stå ferdig i februar. Fremover er fokuset å renovere store deler av bygningsmassen, slik at de blir energieffektive og attraktive boliger for arbeidstakere på Svalbard, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og driver, i tillegg til gruvedrift, innenfor områdene energi, logistikk og eiendom. I dag eier Store Norske rundt 500 boliger på Svalbard, noe som utgjør ca. 40 prosent av den totale boligmassen.

Boligporteføljen består av en blanding av nytt og gammelt, der de typiske husene fra 50-, 60- og 70-tallet nå skal løftes mot en moderne energistandard.

- Det er en stor og krevende oppgave. Store Norske jobber ut fra at prosjektet vil gå over en tiårsperiode og koste flere hundre millioner kroner. Målet er å gjøre disse boligene tilpasset kravene om lav miljøbelastning og samtidig øke bokvalitet og attraktivitet. Det er store endringer i klimaet på Svalbard, og derfor er også klimatilpasning sentralt i prosjektet, sier Lystrup Thesen.

De karakteristiske Svalbard-boligene vil beholde sitt velkjente utvendige preg. De største endringene vil ligge i innvendig oppgraderinger, med godt isolerte bygg, tekniske installasjoner som skal sikre lavere energiforbruk, og med bærekraftige materialvalg.

Store Norske har flere ganger tidligere gått inn med store summer for å bygge boliger i Longyearbyen. Mellom 2005 og 2013 ble det brukt 160 millioner på 108 boenheter, deriblant mange familieboliger. I desember 2019 overtok Store Norske et nytt boligbygg med 12 familieleiligheter på Elvesletta Syd, og i 2022 kjøpte selskapet 76 leiligheter fra Longbo AS.

– I strategien vår har vi vært tydelig på at eiendom er et satsingsområde for Store Norske. I 2021 tok vi et viktig steg i retning av å realisere disse ambisjonene. Satsingen på både bolig- og næringseiendom er et viktig bidrag for å innfri svalbardpolitiske målsetninger og legge til rette for norsk bosetting på Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

For mer informasjon, kontakt:

Sveinung Lystrup Thesen, leder eiendom, telefon 414 14 589

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet er 100 prosent eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Store Norske arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.