Tilbake til nyheter
Til toppen

Lager mini-Svea i 3D-modell

Svea ryddes opp og blir historie, men avansert teknologi og enorme mengder innsamlet data skal sørge for at historien aldri blir glemt. Nå blir hele gruvebyen laget i en 3D-modell.

I over hundre år har det blitt drevet kulldrift i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og rydde området for fremtiden. I 2023 er alle spor av menneskelig aktivitet i området fjernet, og det har derfor vært viktig å bevare og fortelle historien.

Kart over Svea
Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Spitsbergen, Svalbards største øy. Flybildet i bakgrunnen viser Svea i 2009. Oppå dette har vi tegnet inn bygninger og infrastruktur som var i bruk i den svenske driftsperioden i Svea. Kart: Laget av NIKU på grunnlag av flybilde fra Norsk Polarinstitutt (2009) og et Svensk kart fra 1925.

Les om Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

– Svea har vært en betydelig del av Store Norskes historie. Mange mennesker har hatt sin arbeidsplass her gjennom årene, og Svea har betydd mye for mange, sier Morten Hagen Johansen, som er prosjektleder for Store Norskes opprydning av Svea, og fortsetter:

– Vi ville at denne viktige delen av historien ikke skulle bli borte. Derfor ønsket vi å dokumentere Svea på best mulig måte før riving og opprydding.

Løsningen ble at Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utført et omfattende dokumentasjonsprosjekt på oppdrag fra Store Norske. Dronefoto, 3D-skanning og spillteknologi har blitt brukt for å lage den mest omfattende 3D-modellen av et kulturminne som noensinne har blitt laget i Norge. 

Les mer om dette unike prosjektet på forskning.no

Sommeren 2019 brukte 12 personer fra NIKU seks uker på å skanne og fotografere hele Svea. Det har resultert i rundt 18 000 bilder og 6000 skann, som til sammen utgjør mer enn 18 terrabit rådata.

NIKU i gang med å skanne og fotografere i Svea. Foto NIKU
Fotodokumentasjon av ruiner etter HSØ-anlegget (Hovedstoll øst) som ble anlagt av Store Norske på 1970-tallet. Foto: NIKU, Erich Nau

– Sluttmodellen skal også gi en viss spillopplevelse, ved at man kan bevege seg rundt i modellen. I tillegg skal den utvides i form av tekst, bilder og lydopptak som forteller om Sveas historie, forteller Erich Nau som er arkeolog og forsker ved NIKU. 

– Å jobbe med denne modellen har gitt oss en unik mulighet til å teste ut nye dokumentasjonsmetoder. Jeg tror vi bare kommer til å se mer av dette i tida som kommer, da det gir helt andre muligheter til å formidle steder og historier som ikke er tilgjengelig for alle, sier Nau.

 Selv om 3D-modellering begynner å bli et verktøy mange er godt kjent med, er det å lage en modell i denne skalaen fortsatt ikke hverdagskost innen kulturminnevernet.  

– Vi kjenner slike 3D-skanningsprosjekter fra noen av verdens viktige kulturmiljøer som Roma og Machu Picchu, så Svea kommer i godt selskap. Likevel er disse modellene ikke i like stor grad tilgjengelig for publikum slik modellen av Svea vil bli, sier Anne-Cathrine Flyen, polarforsker ved NIKU. 

Når modellen er ferdig, skal den bli en del av gruvemuseet Gruve 3 utenfor Longyearbyen. 

– Selv om gruvedriften er lagt ned og Svea er tilbakeført til naturen, blir denne delen av industrihistorien bevart og tilgjengelig for publikum i lang tid framover, avslutter Morten Hagen Johansen fra Store Norske.