Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske forlenger gruvedriften på Svalbard

Den endrede verdenssituasjonen har ført til økt etterspørsel og økte priser på kull. Store Norske forlenger derfor driften av Gruve 7 til sommeren 2025, og skal eksportere kull til industriproduksjon.

– Styret i Store Norske har besluttet å utsette avslutningen av Gruve 7, som er Norges siste kullgruve på Svalbard. Opprinnelig skulle gruven stenge når kullkraftverket i Longyearbyen stenges høsten 2023. Årsaken var at formålet med driften er å levere kull til energiverket, og at markedet tidligere var slik at det ikke var potensiale for lønnsom drift. Det er imidlertid annerledes slik situasjonen er nå, sier Anette Malm Justad, styreleder i Store Norske.

Store Norske har kommet til enighet med det tyske selskapet Clariant om fortsatt å levere kull til industriproduksjon frem til sommeren 2025. Selskapet har kjøpt kull fra Gruve 7 i 40 år. Med bakgrunn i dagens markedssituasjon for kull ønsker de å sikre seg tilgang på kull i den kvaliteten de trenger til sitt formål.

– Dette er en god løsning for alle parter. Vi får tatt ut de tilgjengelige kullreservene i Gruve 7 og er sikret god lønnsomhet med lav markedsrisiko gjennom denne avtalen med en kunde vi har hatt et langvarig profesjonelt samarbeide med. For vår del gir det oss noe lengre tid til en krevende og nødvendig omstilling av selskapet. Ikke minst er det gledelig for våre ansatte i Gruve 7 som får mer forutsigbarhet og kan stå lengre i jobb, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

I tillegg til gruvedrift, har Store Norske betydelig aktivitet innen eiendom, logistikk og energi. I 2021 kjøpte Store Norske både hotellene og øvrig eiendomsportefølje av Hurtigruten Svalbard. Store Norske eier nå rundt 40 prosent av boligene i Longyearbyen i tillegg til en betydelig næringseiendomsportefølje.

– De neste årene forsvinner mange industriarbeidsplasser på Svalbard, så det haster med omstilling og utvikling av næringslivet i Longyearbyen. Vi bidrar gjennom økt satsing på logistikk, fornybar energi og tilpasning av bygningsmassen til det grønne skiftet som kommer. Vi har vært et arktisk energiselskap i over hundre år, og har som ambisjon å videreføre denne rollen gjennom å bidra aktivt i omstillingen av dagens fossile energisystemer på Svalbard og i Arktis, sier Ertsaas.

Foto: Svalbardposten

'***

For mer informasjon, kontakt:

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, telefon 909 13 585

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet er 100 prosent eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Store Norske arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.