Tilbake til nyheter
Til toppen

Siste fly fra Svea på Svalbard

Oppryddingen av Svea på Svalbard går mot slutten. Mandag 1. august stenger flyplassen, og om ett år er hele det gamle gruvesamfunnet ryddet gjennom et historisk spesielt miljøprosjekt.

– Det har vært flystripe i Svea i mange år og regulære flyvinger siden 1995. I dag gikk siste fly inn og ut av Svea, så dette er en historisk begivenhet. Nå skal flyplassen fjernes og fremover vil vi måtte bruke båter både til transport og overnatting, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Svea var et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard med egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden.

Ertsaas sier at Store Norske har hatt et samarbeid med selskapet Lufttransport siden 1976, og at de har flydd strekningen mellom Longyearbyen og Svea siden 1995. På vegne av Store Norske takker han for godt samarbeid over mange år.

– Vi er stolte over å se tilbake på dette oppdraget vi har vært så heldige å få levere på i så mange år. Samtidig er det vemodig å se at denne epoken for flyvinger til Svea er over. Vårt bidrag for å sikre gruvedriften, med frakt av nødvendig personell og varer til Svea med flysikkerhet og kontinuitet i fokus, ligger som en del av grunnmuren til Lufttransport og noe vi bygger videre på i fremtiden, sier Erlend H. Olsen, administrerende direktør i Lufttransport AS.

Siste flygning til Svea.
Siste fly til Svea. Pilotene Tom-Are Stølsdokken, Lisbeth Smistad og basekoordinator Silje Våtvik.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er en stor investering og finansieres over statsbudsjettet. Det er et omfattende prosjekt med krevende rammebetingelser og svært høye krav til kvalitet. Stengningen av flyplassen er en viktig milepæl i prosjektet som ferdigstilles høsten 2023.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensing i grunn og fjerner infrastruktur og avfall, blant annet veier, bygninger og flyplassen. Når vi forlater området skal det i prinsippet være som før vi begynte vår virksomhet. Terrenget, isbreene og fjellsidene skal fremstå upåvirket, sier Ertsaas.

Arbeiderne som jobber med miljøprosjektet går i turnusperioder på to uker, og all operasjon og logistikk drives nå med støtte fra Østensjø Rederis båter.

– Edda Sun og Edda Ferd er ankommet Svalbard, og i gang med arbeidet på Svea. Østensjø Rederi er stolt av å være en del av dette miljøprosjektet, sier Kristian Vea, administrerende direktør i Østensjø Rederi.

Edda Sun og Edda Ferd til kai i Svea
Edda Sun og Edda Ferd til kai i Svea. Foto Store Norske

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og Store Norske ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på 1,6 milliarder som er 900 millioner lavere enn først antatt.

– Miljøprosjektet er viktig for å vise at vi kan utvinne en naturressurs, men samtidig gi området tilbake til naturen når vi er ferdig. Det er viktig både for å vise ansvar for naturen og samfunnet på Svalbard i dag, men også viktig for fremtidige mulige prosjekter i sårbare områder, avslutter Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Fakta om Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

  • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
  • Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.
  • AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum.
  • Hæhre Entreprenør AS har kontrakten på Fase 2B -2, som foregår fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 1,7 milliarder kroner. Det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner.
  • Følg med på hvordan det ser ut i Svea på webkamera Svea og på Kapp Amsterdam

Informasjon:

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.

Lufttransport AS ble stiftet i 1955 som et selvstendig selskap med luftfartsvirksomhet som arbeidsområde. Selskapet har passasjerflygninger mellom Bodø lufthavn og Værøy helikopterhavn, og flyr lokale ruter fra Longyearbyen til Ny-Ålesund og Svea på Svalbard. Lufttransport AS har hovedbase i Tromsø og baser på Svalbard og i Bodø.

Østensjø Rederi er en ledende leverandør av integrerte offshore-tjenester. Selskapet er privateid, og eier og driver 30 fartøy innen olje og gass- og havvindsektoren. Østensjø Rederi er et internasjonalt selskap, med hovedkontor i Haugesund.