Tilbake til nyheter
Til toppen

I gang med siste fase av Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell

Hæhre Arctic er i gang med arbeidene i siste fase. Arbeidene i denne fasen er tilbakeføring av terreng i området fra Svea sentrum og Kapp Amsterdam.

Like etter påske startet Hæhre Arctic med arbeidet på den siste entrepriskontrakten i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell. Arbeidene i denne fasen er tilbakeføring av terreng i området fra Svea sentrum og Kapp Amsterdam. Det er over 1 million kvadrat med terreng skal arronderes, det vil si at det skal «slettes og pusses» og masser skal i stor grad flyttes ved bruk av bulldosere.

Arbeidene som skal utføres i denne fasen er krevende fordi de grenser opp mot over 100 kulturminner, de fleste fra Svensketiden. Disse er i all hovedsak i Svea sentrum og spesielt i området rundt Svea vest og i retning den gamle utskipingskaia. Arbeidene i nærheten av disse kulturminnene vil være i tett samarbeid med arkeologer fra Sysselmesteren. I tillegg til terrengarbeidene skal de siste bygningene rives, leiren på Kapp Amsterdam, tårnet på flyplassen, tankanlegget og noen haller i verkstedområdet.

Flyplassen stenger 1. august 2022, og arbeidene med å arrondere dette store området startes umiddelbart. Personell flyttes over på båt, som også skal benyttes til gods- og personaltransport mellom Longyearbyen og Svea.

Hæhre Arctic planlegger å ferdigstille det meste av arbeidene i 2022, med kun litt finpuss sommeren 2023.

Hæhre Arctic er i gang med å fylle igjen åpningen til transporttunellen til Svea Nord
Hæhre Arctic er i gang med å fylle igjen åpningen til transporttunellen til Svea Nord