Tilbake til nyheter
Til toppen

Samarbeid om nytt logistikkbygg på havna

Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Næringsbygg AS har i samarbeid etablert Longyearbyen havneeiendom AS. Selskapet skal gi Longyearbyen en effektiv lagerlogistikk gjennom å bygge nytt logistikkbygg på den sentrale tomten sør for havnebygget.

Longyearbyen havneeiendom AS skal tilrettelegge for havnelogistikk og havnerelaterte formål i Longyearbyen gjennom å eie, utvikle og leie ut fast eiendom.

– Det nye selskapet er en viktig brikke i å løse utfordringene og behovene vi har innen transport og logistikk i Longyearbyen. Både vi, de store statlige aktørene og resten av næringslivet har sett behovet lenge, og flere løsninger har vært vurdert. I tillegg til å etablere Longyearbyen havneeiendom AS, har vi startet på en forstudie om transport og logistikk som skal utrede problemstillingene nærmere, for å sikre samfunnet rasjonelle og bærekraftige løsninger for fremtiden, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Arbeidet med å se på logistikkutfordringene i Longyearbyen startet allerede i 2018. Da utførte Sintef, på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre, Sysselmesteren, Statsbygg, Sykehuset, UNIS og SNSK, en kartlegging som konkluderte med at samordning av transport og logistikk var viktig for å sikre samfunnet rasjonelle og bærekraftige løsninger for fremtiden.

– Nå stiller Longyearbyen lokalstyre med tomta som innskutt kapital, og Store Norske Næringsbygg AS stiller med rene penger i aksjekapital. Dette prosjektet har en tydelig link til klima- og miljøomstillingen som vi jobber med, og som det også kom inn mange gode innspill på i arbeidet med lokalsamfunnsplanen, sier Olsen.

Selskapets målsetning er primært å tilrettelegge for bygningsmasse og lagerarealer for maritimt relatert logistikk og andre tjenester rettet mot offentlig eller privat maritim næringsvirksomhet i Longyearbyen.

– Dette er et positivt nybrottsarbeid både for Longyearbyen og i samarbeidet mellom lokalstyret og Store Norske. Vi ser fram til å kunne tilby bedre logistikkløsninger til offentlige og statlige aktører i Longyearbyen, men også til næringslivet for øvrig, sier administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas.

– Nå skal vi planlegge, finansiere og bygge et logistikkbygg som skal leies ut på markedsmessige betingelser til Store Norskes logistikkselskap Pole Position Logistics AS. I fremtiden kan Longyearbyen havneeiendom også benyttes som et felles verktøy for nye prosjekter og bistå Longyearbyen havn i utvikling av næringsarealer og næringseiendom, sier Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske Næringsbygg AS.

Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Næringsbygg AS eier 50 % hver av selskapets aksjer.

Tomten det skal bygges på (merket H1) ligger sentralt plassert i havneområdet på sørvestsiden av havnebygget.
Tomten det skal bygges på (merket H1) ligger sentralt plassert i havneområdet på sørvestsiden av havnebygget.