Tilbake til nyheter
Til toppen

Fraflytting av boligbygg etter tilstandsvurdering

Fire leiligheter i adresse Vei 216 nr. 1 og 3 i Longyearbyen må fraflyttes, etter en tilstandsvurdering som viser at trepelene til boligbygget har kommet i en slik tilstand at det ikke er tilrådelig å ha folk boende der.

På oppdrag fra Store Norske Boliger, Statsbygg og Longyearbyen lokalstyre gjennomfører det rådgivende ingeniørselskapet Sweco i disse dager en tilstandsvurdering av samtlige offentlig/statlig eide boliger i Longyearbyen. Formålet er å sikre en helhetlig kartlegging av blant annet tilstand og rehabiliteringsbehov.

– Som en del av arbeidet med tilstandsvurderingen ble Store Norske Boliger informert om at fundamentene (trepelene) til boligbygget med adresse Vei 216 nr. 1 og 3 har kommet i en slik tilstand at det ikke er tilrådelig å ha folk boende der. Bygget inneholder fire leiligheter der det bor totalt åtte personer. Vi har derfor besluttet at boligbygget skal fraflyttes med umiddelbar virkning, for å være på den sikre siden, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

Beboerne innlosjeres midlertidig de første dagene og får deretter nye leiligheter i Store Norske Boliger. Av samme sikkerhetshensyn er området nedenfor bygget sperret av, og her vil det snarlig bli satt opp et byggegjerde.

– Dette bygget er fra den første byggeperioden på Haugen og står på Store Norske Boligers refundamenteringsliste, noe som betyr at det etter planen skulle tas tak i innen kort tid. Vi har holdt oppsyn med fundamentene på byggene de senere årene og konstaterer at den negative utviklingen for dette bygget har skjedd raskt, slik at det ikke lenger kan garanteres for sikkerhet, bæreevne og stabilitet. Det er ikke tilsvarende tilstand på fundamentene på den resterende bygningsmassen fra samme tidsalder på Haugen, sier Lystrup Thesen.

Store Norske Boliger har opprettet dialog med Longyearbyen lokalstyre om hvordan bygget skal håndteres videre. Her vil det formelle og praktiske handlingsrommet og tilstanden for bygget som helhet avklares. Bygget har, på lik linje med de andre byggene fra 1950-tallet på Haugen, vernestatus i arealplanen for Longyearbyen.

Bildet over er av bygget nedenfra, med midlertidig sikring av det potensielt utsatte området.