Tilbake til nyheter
Til toppen

Tilstandsvurdering - tilgang til boliger for inspeksjon

Store Norske Boliger, Longyearbyen lokalstyre og Statsbygg har i samarbeid engasjert Sweco til å gjennomføre en tilstandsvurdering av sine boliger i Longyearbyen. Dette vil berøre deg som bor i en av boligene.

Formålet med tilstandsvurderingen er å få oversikt over dagens tilstand og det langsiktige vedlikeholds­behovet på boligene. Tilstandsvurderingene vil danne grunnlag for fremtidig oppfølging av drift og vedlikehold av boligene.

Det er behov for å gjennomføre inspeksjon av boligene, både utvendig og innvendig.

Innvendige inspeksjoner av boliger vil skje to ganger, både bygge­tekniske og elektrotekniske tilstander skal kartlegges.

Inspeksjonene vil foregå fra og med uke 16 til og med uke 32. Beboere vil bli varslet i forkant av de innvendige inspeksjonene.

Innvendig inspeksjon vil ta ca. 1 time pr. bolig. Du som beboer trenger ikke tilrettelegge for inspeksjon eller være til stede. En representant fra Store Norske, Longyearbyen lokalstyre eller Statsbygg vil bistå Sweco med den praktiske gjennomføringen av inspeksjonene.

Vi håper dette ikke medfører ulempe for dere som bor i boligene.

Om du har spørsmål, ta kontakt med eiendomskoordinator på e-post bolig@snsk.no, eller på telefon
79 02 52 00, linjevalg bolig

Takk for velvilligheten!

Bjørn Isaksen
Kommersiell leder

Store Norske Boliger