Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske kjøper flere boliger på Svalbard

I statsbudsjettet 2022 får Store Norske lån til å kjøpe en boligportefølje med 76 boenheter fra Longbo AS.

– Eiendom er et satsingsområde for Store Norske. Boliger i Longyearbyen har en avgjørende funksjon for både aktører og folk i samfunnet her oppe. Som et statseid selskap er det viktig for oss å være med på å sikre stabilitet og forutsigbare rammevilkår i Longyearbyen gjennom å eie og forvalte både boliger og næringseiendom, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

De 76 leilighetene ligger i fire aksjeselskap som eier eiendommene i Vei 232 i Longyearbyen. Store Norske kjøper boligene fra selskapet Longbo AS, som sist ble kjøpt av Sakon AS i oktober 2018.

– Vi er glade for at Store Norske ble kjøper av denne porteføljen. De er en riktig eier på alle måter og vil ha sunt fokus på forvaltning og videreutvikling av eiendommene i fremtiden. Salgsprosessen har vært en positiv opplevelse fra første møte og har vært preget av grundighet samt felles forståelse av hva man kjøper og selger, sier selger, Fredrik Eken.

Store Norske kjøper de tre røde husene fra Longbo, samt ett til.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og driver i tillegg til gruvedrift innenfor områdene energi, logistikk og eiendom. Selskapet har fått et lån fra staten på 85 millioner kroner på markedsmessig betingelser for å kjøpe selskapene som eier boligene fra Longbo AS.

– Når en større boligportefølje som dette ønskes solgt, er det naturlig for oss å vurdere dette. Boligene er godt skjøttet og har en fornuftig økonomi med fullt utleie. Vi er godt fornøyde med å overta disse leilighetene og skal ta godt vare på både byggene og leietakerne framover, sier Lystrup Thesen.

Fra 2005 til 2013 investerte Store Norske over 160 millioner kroner i å bygge 108 boliger i Longyearbyen, og senere har selskapet overtatt flere boligbygg i byen. Nå jobber selskapet med transformasjon av boligområdet Elvesletta Nord. Der vil man kombinere gjenbruk av eksisterende boliger med flytting av boliger fra Lia og med nybygg, som erstatning for de mange boligene selskapet mister som følge av skredsikringen av Lia.

– Boliger til ansatte og Longyearbyens beboere har vært en integrert del av Store Norskes virksomhet siden grunnleggelsen i 1916. Med dette kjøpet eier vi rundt 500 boliger totalt. Det er cirka 40 prosent av alle boligene i Longyearbyen, og innebærer at vi er den største forvalteren av boliger. Det er et stort ansvar som vi tar på alvor, sier Lystrup Thesen.

Rundt 70 prosent av boligene leies i dag ut til eksterne statlige, offentlige og deres tilknyttede aktører, samt bedrifter i Longyearbyen.

– Store Norske har over hundre års historie på Svalbard. Vi har vært med på å legge grunnlaget for at vi i dag har et moderne samfunn så langt mot nord, og vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.