Tilbake til nyheter
Til toppen

Gratis juletrær til hele befolkningen

Historien er hentet fra Store Norskes bok "Om å arbeide i en politisk bedrift på Svalbard" av Jan Kristoffer Kvello

Det hadde vært en lang tradisjon at når Store Norske arrangerte høstfest for sine ansatte og deres familier, var alle andre i Longyearbyen også invitert. Det var også en annen rotfestet tradisjon i Longyearbyen, nemlig at juletre ble delt ut til alle beboerne i leiligheter og på brakkene i Longyearbyen, også til husstandene som ikke var ansatt i selskapet.

Hver høst rykket selskapet inn en annonse i Svalbardposten. i 1984 stod det i annonsen:

SNSK A/S kan i år tilby gratis juletre til alle fastboende på Svalbard, familier og enslige. Man kan velge mellom følgende trær:

Liten gran/furu: ca. 1,50 - 1,80 m. Stor gran/furu: ca. 2,00 - 2,25 m.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet bes ringe personalavdelingen tlf. 21 300 linje 182/183 innen 17. oktober 1984.

Annonsen avvek litt fra det som har vært tidligere år. Man kunne ikke lenger velge et middels langt juletre. Oppslutningen var stor. De fleste ville gjerne ha juletre. Meldingene fra de som ønsket tre, ble så sendt ned til materiallageret. En av de ansatte der, Kåre Karlsen sørget for at bestillingen umiddelbart gikk til fastlandet slik at det ble hugget et riktig antall juletrær av riktig høyde og type - gran eller furu.

Like før jul ankom trærne Longyearbyen. På hvert eneste tre hengte Karlsen så på en merkelapp med navn og adresse etter bestillingslisten slik at alle skulle få juletre som bestilt. Så var det bare å sende treet ut og vente på stormen. Personal ventet på den og telefonene.

Telefonene kom med spørsmål med stigende grad av bekymring på hvorfor fikk vi et sånt stygt tre, hvorfor fikk naboen et som var mye bedre, hvorfor fikk vi et lite når vi hadde bestilt et stort! At enkelte i mørketiden byttet sitt eget tre og tok med seg naboen i stedet, er ikke egnet til å forundre. Personal som mottok nokså mange sinte telefoner, gruet seg hvert år til denne perioden. Det gjorde også Karlsen. I en liten artikkel i Svalbardposten 21. desember 1984 står det.

"Kåre Karlsen heter Svalbards eneste forstmann. Han har siden 1953 hatt ansvaret for Svalbards eneste skog, juletreskogen som hvert år kommer med båt til Longyerabyen. Kåre Karlsen som ellers jobber ved materiallageret i Store Norske sier at dette nok blir siste gangen han har jobben med å se etter juletrærne, han reiser på slutt til sommeren. Og han er nå egentlig glad for å være ferdig med dette spesielle skogyrket. For en uriasjobb har det vært å skulle sortere og fordele juletrærne mellom byens kong Salomoner og Jørgen Hattemakere. Trærne har langt fra alltid vært like pene etter den forholdsvis lange og harde transporten, og som rettes baker for smed, kritikken er det Kåre Karlsen som har fått"

Ved flere anledninger ble det tatt opp i selskapet om ikke det var mer fornuftig å gå bort fra denne gratis juletreutleveringen fordi det var et ork, og folkene som stelte med det fikk hvert eneste år mye kjeft. Var det verdt det? Det var kul umulig å legge om ordningen. Det ville bli for mye kritikk mot selskapet hvis det skjedde, var ledelsens engstelse. Så det fortsatte i årevis.

Men 30. oktober 1987 kunne selskapet rykke inn følgende annonse i Svalbardposten:

"Til publikum, lag og foreninger i Longyearbyen

Den nåværende ordningen med bestilling av, og fordeling av juletrær er svært ressurskrevende. Vi ønsker derfor å endre denne, og vi vil som en prøveordning i år la lokale lag og foreninger få anledning til å SELGE trær i Longyearbyen.

Vi ber derfor de lag og foreninger som er interessert om å sende en søknad til personalkontoret innen 10. november 1987. Laget/foreningen vil bli avgjort med loddtrekning. Laget/foreningen vil få trærne til innkjøpspris på fastlandet dvs. Store Norske dekker frakt fra leverandør til Svalbard, inkludert lossing i Longyearbyen. Systemet med gratis juletre til den enkelte faller altså bort i år. På den annen side vil inntekten av salget bli tilbakeført i samfunnet via de lag og foreningene som står for dette.

Året etter trakk Store Norske seg ut av juletreutdelingen.