Tilbake til nyheter
Til toppen

Nå kan du sikre deg utstyr fra Svea

Store Norske snart ferdig med å rydde unna gruvesamfunnet Svea på Svalbard. Nå selges alt fra verktøy til containere på auksjon.

– Nå har du sjansen til å skaffe deg utstyr som har vært brukt på et helt unikt sted. Svea har gradvis blitt stengt ned de siste årene, og alt av utstyr og bygg skal fjernes. Det er mye bra maskiner og utstyr, og vi håper at det kan få et nytt liv andre steder, sier Gudmund Løvli, prosjektleder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Oppryddingen av Svea er godt i gang, og skal avsluttes i 2023, og nå er deler av utstyret lagt ut til salgs på auksjonen.no

Her kan du se utstyr fra Svea som er til salgs på auksjonen.no.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi fjerner et helt samfunn og tilbakefører hele området tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Svea er et stort område med havn, bygninger, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Målet er mest mulig av maskiner og utstyr kan bli gjenbrukt. I starten av prosjektet var det store forhåpninger til at flere av byggene kunne gjenbrukes, men dette har vært vanskelig å få til. Noe er gjenbrukt i Longyearbyen, blant annet skal planlegger man å bruke noe av storkjøkkenutstyret til den ny Folkehøgskolen i Longyearbyen. Administrasjonsbygget fra Lunckefjell blir i disse dager skipet til Finnmark for gjenbruk.

– Vi selger ikke bare gruveutstyr, men stort og smått av utstyr til et helt samfunn. På grunn av beliggenheten, har Svea hatt et stort lager med alt man måtte trenge gjennom en lang vinter. Det sies at i sin tid hadde lageret i Svea større ansamling av Toyota Hilux-deler enn hovedlageret i Oslo, sier Løvli.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

Webkamera på flyplassen i Svea

Webkamera på Kapp Amsterdam