Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske signerte avtale med Hæhre Entreprenør

Oppryddingen av gruvesamfunnet Svea går mot slutten. Torsdag 25. november signerte Store Norske avtale med Hæhre Entreprenør AS om siste fase av opprydningsarbeidet i Svea.

I Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass.

– Vi har i dag inngått en avtale Hæhre om siste fase av opprydningsarbeidet i Svea. Hæhre har vært en meget solid entreprenør for oss i andre deler av prosjektet, og vi er trygge på at også avslutningen blir effektiv og innenfor oppgitte kostnads- og tidsrammer, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Avtalen Store Norske har inngått Hæhre Entreprenør AS gjelder formelt for Svea Fase 2B-2. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering, og inkluderer fjerning av flyplass og godskai. Forventet anleggsstart er april 2022, med ferdigstillelse sommeren 2023. Avtalen har en verdi på 111 millioner kroner eksklusive opsjoner.

– Hæhre Entreprenør hadde også kontrakten på de to første fasene av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva. De har vist at de takler de krevende klimaforholdene og logistikkutfordringene i Svea, og de har levert godt på HMS, kvalitet, fremdrift og ikke minst samarbeid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Store Norske lyste ut anbudskonkurransen for Fase 2B-2 før sommeren 2021 hvor 4 selskaper kvalifiserte seg, og 2 var med i konkurransen. I oktober ble det klart at valget falt på Hæhre.

– For Hæhre Entreprenør er dette nok et viktig prosjekt, og vi er både stolte og glade over å ta blitt valgt ut blant mange sterke konkurrenter til å gjennomføre nok en entreprise i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger regjeringens vedtak om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene i Svea til naturen. Gruvene i Svea har levert kull som råvare til industrien siden 1917. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

– Med denne signeringen går vi mot slutten av et unikt miljøprosjekt, som har gått ut på å fjerne alle spor etter industriell og menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Arbeidet er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og vi ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad som er 800 millioner lavere enn først antatt, sier Ertsaas.

***

Fakta om Svea og Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

  • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
  • Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.
  • AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum.
  • Siste fase, Fase 2B -2, skal foregå fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 1,7 milliarder kroner. Det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner.
  • Følg med på hvordan det ser ut i Svea på webkamera Svea og på Kapp Amsterdam

Foto Store Norske. Gudmund Roen, Hæhre Entreprenør (til høyre) og Jan Morten Ertsaas, Store Norske