Tilbake til nyheter
Til toppen

Norges siste kullgruve legges ned i september 2023

Longyearbyen lokalstyre har sagt opp avtalen med Store Norske om å kjøpe kull fra Gruve 7 fra september 2023. Det betyr at Norges siste kullgruve på Svalbard legges ned.

– Gruve 7 eksisterer for å levere kull til energiverket i Longyearbyen. Når avtalen om å levere kull til energiverket nå er sagt opp, er det ikke lengre grunnlag for drift av gruva. Vi har drevet med kullproduksjon på Svalbard i over hundre år, så det spesielt å nå få sluttdatoen for kulleventyret, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Tirsdag 15. september vedtok Longyearbyen lokalstyre å legge ned dagens kullkraftverk innen høsten 2023. Byen skal da gå midlertidig over til diesel, før en permanent, ny fornybar energiløsning skal være på plass. Store Norske har nå mottatt oppsigelse fra lokalstyret av leveranseavtalen som setter sluttdato til 25. september 2023.

– Vi takker Store Norske for en god kull-leveranse over mange år, og vi ser frem til godt samarbeid de neste årene for å avvikle kull-leveransen på en ryddig måte, sier Morten Dyrstad, administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.

Fram mot 2023 forsvinner 80 industriarbeidsplasser fra Svalbard, ettersom stenging av Gruve 7 langt på vei sammenfaller med avslutning av oppryddingen av Svea. Jan Morten Ertsaas mener derfor at omstilling og utvikling av næringslivet i Longyearbyen blir svært viktig fremover, og at det haster.

– Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Vi tar nå en tydelig rolle i omstillingen av energisystemer på Svalbard og i Arktis. Vår ambisjon er å skape nye arbeidsplasser i Longyearbyen innen fornybar energi. Det haster å få på plass midler til denne omstillingen, sier Ertsaas.

Ertsaas er tydelig på at det ikke er nødvendigvis er omstillingsmidler som kreves, men at det bevilges midler til å planlegge og tilrettelegge for innfasing av fornybare løsninger som i faser skal erstatte diesel som overgangsløsning. Han mener at arbeidet bør ledes og gjøres lokalt i Longyearbyen slik at byen bygges opp til et kompetansesenter for energiomstilling i Arktis med nye, lokale arbeidsplasser.

Gruve 7 selger i dag kull som brukes som ingrediens i industriproduksjon i Europa, i tillegg til leveransen til Longyearbyen energiverk. I dag er det historisk høye priser på kull, så frem til nedleggelsesdatoen vil Store Norske derfor øke produksjonen og eksporten av kull. Selv med historisk høye kull-priser er Gruve 7 avhengig av overføringer fra staten for å dekke driftsunderskuddet.

– De neste to årene skal vi ta ut kullet som allerede er klargjort til produksjon. Det betyr at vi øker den årlige produksjonen fra rundt 90 000 tonn i dag til over 125 000. Dermed avslutter vi gruvedriften på en mest mulig kostnadseffektiv måte, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

Store Norske jobber i dag med å legge forholdene til rette for en avslutning av Gruve 7 som ivaretar de ansatte.

– Den endelige sluttdatoen er en tung beskjed for våre medarbeidere, men gir også forutsigbarhet. Det gir oss også mulighet for å øke produksjonen de neste årene og våre medarbeidere i Gruve 7 og Svea viser fleksibilitet og en imponerende vilje til å stå på helt til slutt, sier Ertsaas.

Foto: Ragnhild Utne