Tilbake til nyheter
Til toppen

Staten sparer 700 millioner kroner på oppryddingen i Svea

Store Norske nærmer seg slutten av oppryddingen av Lunckefjell og Svea-gruvene. Årsresultatet for 2020 viser at prosjektet blir langt rimeligere enn forventet

– Arbeidet med å rydde Svea og Lunckefjell er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Store Norske rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift i Svea og tilbakefører området til naturlig tilstand. Arbeidet har gått bedre enn vi opprinnelig forventet, og vi har som målsetting å ferdigstille prosjektet til 700 millioner kroner under det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner, sier styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard og det har vært gruvedrift der siden 1917. I 2016 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og at området skulle ryddes for fremtiden.

Store Norske er et statseid selskap og utgiftene til Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell ble bevilget i statsbudsjettet 2017 og regnskapsmessig satt av i 2017. I årsrapporten for 2019 ble det tilbakeført 300 millioner kroner og i 2020 ble ytterligere 400 millioner kroner tilbakeført. Den totale rammen på prosjektet estimeres nå til 1,8 milliarder kroner.

Les årsrapporten for 2020 her

– Det var opprinnelig satt av 2,5 milliarder kroner til prosjektet. Vi er stolte over at vi nå ser at vi vil komme i mål betydelig under dette og fremdeles leverer på kvalitet. Fremdriften i prosjektet har vært bedre enn planlagt, noe som skyldes god prosjektledelse og godt samarbeid med entreprenører og samarbeidspartnere, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

I Svea jobbes det med å fjerne bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Store Norske er byggherre og Hæhre Entreprenør AS har vært entreprenør i prosjektets Fase 1 og 2A, og AF Decom AS har hatt avtalen for Fase 2B. Her kan du lese mer om Miljøprosjektet..

– Dette er et stort og komplisert prosjekt som utføres under krevende klimatiske forhold. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket, sier Ertsaas.

Gruvedrift har vært den viktigste kilden for norske arbeidsplasser på Svalbard. Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell markerer endelige avslutningen av en viktig del av norsk industrihistorie på Svalbard. Om få år stenger også Gruve 7 i Longyearbyen.

– Vi er i en omfattende omstilling. Store Norske har vært, er og skal fortsatt være en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen. Fornybar energi er ett viktig satsingsområde for oss fremover. Vi ønsker å bygge ut og tilby fornybare energiløsninger til arktiske strøk, og at dette kan bli den nye eksportvaren fra Longyearbyen, sier Ertsaas.

Bilde fra webcameraet i Svea 25.06.21