Tilbake til nyheter
Til toppen

Skal utrede dyp bergvarme i Longyearbyen

Store Norske fikk nylig tildelt 800 000 kroner fra Enova for å se på utvinning av dyp bergvarme i Longyearbyen. I samarbeid med Geothermal Energy Nordic (GTML) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) skal Store Norske utrede om det kan bli lønnsomt å forsyne nybygget til Svalbard Folkehøgskole med bergvarme.

I Longyearbyen er det termiske behovet mye høyere enn det elektriske. Siden byen ikke er tilknyttet et regionalt strømnett, er det viktig med energi som er tilgjengelig til enhver tid.

– Bergvarme har flere fortrinn i forhold til for eksempel sol- og vindenergi. Varmen leveres direkte og året rundt – både i vindstille perioder og i mørketiden når varmebehovet er størst. Svalbard er generelt godt egnet for å utvinne dyp bergvarme, men så langt finnes det ingen realiserte prosjekter. Vi skal nå utrede boring ned mot 2000 meter. Her kan man forvente temperaturer opp til 80 grader, noe som er svært høyt sammenlignet med tilsvarende dybder på fastlands-Norge, sier Malte Jochmann, seniorgeolog i Store Norske og faglig leder av prosjektet.

Permafrost er en spesiell arktisk utfordring, og prosjektet vil jobbe for å forhindre at permafrosten tiner rundt borehullet. I det lange løp kan dette føre til destabilisering av området rundt brønnen, og dermed området rundt det nye folkehøgskolebygget.

– Vi er veldig spent på resultatet av konseptutredningen som også vil være relevant for den varslede energiomstillingen i Longyearbyen om at kullkraftverket skal erstattes med ny løsning innen 2-5 år. Prosjektet kan gi mange svar på om geotermiske brønner kan være en del av den fremtidige energimiksen i Longyearbyen, sier prosjektleder Geir Ove Ropphaugen i Store Norske.

Prosjektet inngår i Store Norskes satsning på fornybar energi i Arktis, og det kan være en døråpner for enda dypere bergvarmebrønner som kan forsyne hele Longyearbyen med varme. Om prosjektutfallet blir positivt, kan boringen av den første bergvarmebrønnen på Svalbard starte allerede neste år, og folkehøgskoleelevene vil kunne bo i det første bygget på Svalbard med C02-utslippsfri oppvarming.

– UNIS vil bidra med kunnskap for utvikling av det arktiske fortrinnet i næringslivsatsninger. Vi prioriterer prosjekter som kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer, og derigjennom skape nye lønnsomme arbeidsplasser i Longyearbyen, sier Jøran Moen, administrerende direktør ved UNIS.

I tillegg til UNIS og Store Norske er Geothermal Energy Nordic AS (GTML) involvert i prosjektet. Det er et energiselskap som utvikler løsninger for energiproduksjon basert på dype energibrønner. Selskapet er et av de ledende geotermiske energiselskapet i Norden og tilbyr fornybar varme fra energibrønner ned mot 2000m dybde. GTML vil bidra å planlegge brønnene i prosjektet og være en aktiv bidragsyter for å integrere dyp geotermisk varme som en del av energiløsningen for Svalbard og arktiske strøk. Prosjektet støttes også av Longyearbyen lokalstyre.

– Vi er glade for å ha de beste støttespillere med på laget. GTML har realisert de dypeste bergvarmebrønnene i Norge og stiller med viktig erfaring, og UNIS har unik ekspertkunnskap om de spesielle arktiske forholdene her oppe, sier Ropphaugen.