Tilbake til nyheter
Til toppen

Kunngjøring av konkurranse: Svalbard Folkehøgskole - nybygg

Store Norske skal bygge ny campus for Svalbard folkehøgskole i Longyearbyen. Prosjektet består av et eksisterende bygg som skal gjennomgå mindre ombygginger, samt et nybygg i forlengelse av dette.

Denne konkurransen har hovedfokus på nybygget (som består av undervisnings- og forpleiningslokaler), men ombygging av eksisterende bygg kan prises som en opsjon.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 gikk regjeringen inn for å finansiere byggingen av folkehøgskolen. Store Norske skal bygge og eie bygningsmassen med Svalbard folkehøgskole som leietaker. Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til finansieringen. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 18. juni 2021.

Prosjektet er delt inn i fire faser:

 • Kvalifiseringsfase (denne fase) – velge ut 4-6 entreprenører
 • Tilbudsfase – valg av samarbeidspartner
 • Samspillsfase
 • Byggefase – totalentreprise
Illustrasjonen viser eksisterende bygg til venstre og nybygget til høyre
Illustrasjonen viser eksisterende bygg til venstre og nybygget til høyre

Kort om prosjektet:

Ny campus for Svalbard folkehøgskole skal ligge på Sjøskrenten utenfor Longyearbyen sentrum
 • Nybygg på ca 2300 m2
 • Passivhusnivå
 • Undervisningslokaler
 • Lærerarbeidsplasser
 • Kantine med storkjøkken
 • Tilkobling offentlig infrastruktur og forberedelse for mottak av strøm fra solceller og geovarme

Opsjoner

 • Ombygging internatbygg, inkludert ny garasje
 • Auditorium
 • Flytting og ombygging av eksisterende bodbygg

Store Norske inviterer med dette godt kvalifiserte entreprenører til å søke om deltagelse i konkurransen.

 • Søknad om deltagelse leveres gjennom konkurranseportalen Mercell. Utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonskravene er tilgjengelig i konkurranseportalen.
 • Eventuelle spørsmål til kvalifikasjonsfasen rettes gjennom Mercell eller direkte til anskaffelsesrådgiver Martin Hagen, epost: martin.hagen@inventura.no Tlf.: + 47 476 14 328

Store Norske vil etter kvalifikasjonsfasen velge inntil 6 entreprenører blant de kvalifiserte. Disse vil motta komplett konkurransegrunnlag i medio juni, og inviteres til digital gjennomgang av utvalgte deler av konkurransegrunnlaget ultimo juni med mulighet for å stille spørsmål

 • De utvalgte entreprenørene skal utarbeide en overordnet gjennomføringsplan og løsningsbeskrivelse for oppdraget som en del av hovedkonkurransen.
 • Store Norske står fritt til å justere på kvalifikasjonskravene dersom resultatet av kvalifikasjonssøknadene nødvendiggjør dette (mislykket resultat).

Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsen

 • Frist for søknad om kvalifikasjon – 07.06. 2021 kl. 12.00
 • Invitasjon til å delta i konkurransen – medio juni 2021
 • Utsending av konkurransegrunnlag – medio juni 2021
 • Digital gjennomgang av konkurransegrunnlaget – ultimo juni 2021
 • Frist for å levere tilbud – 15. august 2021
 • Evaluering og forhandlinger - siste halvdel av august 2021
 • Tildeling av kontrakt – primo september 2021
 • Fase 1 – Samspill – Q3/Q4 2021
 • Tidligst oppstart byggeplass 01.10.2021, reell oppstart anses å være noe senere
 • Ferdigstillelse internatbygg (opsjon): august 2022
 • Overtakelse nybygg iht. omforent fremdriftsplan (tilbyderne inkluderer utkast til fremdriftsplan i tilbudet)