Tilbake til nyheter
Til toppen

Kunngjøring av konkurranse: Fase 2B - terrengarbeider

Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell - Fase 2B – 2 terrengarbeider.

Stortinget har gjennom statsbudsjett for 2018 besluttet permanent stengning og avslutning av gruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell på Svalbard.

Prosjektet er delt inn i tre faser: Fase 1 - opprydding Lunckefjell, Fase 2A - opprydding Svea Nord gruva og Fase 2B - opprydding Svea samfunn.

 • Avslutningstiltak Fase 1 - oppstart mars 2019 og ferdigstilt høsten 2020.
 • Avslutningstiltak Fase 2A - oppstart februar 2020, og planlagt ferdigstilt oktober 2021.
 • Avslutningstiltak Fase 2B – 1 rivningsarbeider: oppstart februar 2021 og planlagt ferdigstilt desember 2021.
 • Konkurransen for Fase 2B – 2 terrengarbeider: oppstart av terrengarbeidene er planlagt ultimo Q1 2022, og med planlagt ferdigstillelse høsten 2023.

Kort om prosjektet:

 • Svea innerst i Van Mijenfjorden sør for Longyearbyen på Svalbard. Det er ingen veiforbindelse mellom Svea og Longyearbyen og all transport må gå med båt, fly eller på vintervei over breen.
 • Masseflytting, om lag 1.000.000 pfm3.
 • Terrengarrondering og terrengtilpassing, om lag 1.200.000 m2.
 • Rivning av bygg, om lag 4.800 m2.
 • Rivning av plasthaller, om lag 1.600 m2.
 • Rivning av kai, om lag 770m2.
 • Fjerning og sanering av kabler, luftspenn og rør, om lag 64.000 lm.
 • Rivning av flere installasjoner som tankanlegg og radiomaster/telemaster.

Store Norske inviterer med dette godt kvalifiserte entreprenører til å søke om deltagelse i konkurransen, i første omgang til kvalifikasjonsfasen for Fase 2B – 2 terrengarbeider.

 • Søknad om deltagelse leveres gjennom konkurranseportalen Mercell. Utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonskravene er tilgjengelig i konkurranseportalen.
 • Eventuelle spørsmål til kvalifikasjonsfasen rettes gjennom Mercell eller direkte til anskaffelsesrådgiver Martin Hagen, epost: martin.hagen@inventura.no, Tlf.: + 47 476 14 328

Store Norske vil etter kvalifikasjonsfasen velge inntil 6 entreprenører blant de kvalifiserte. Disse vil motta komplett konkurransegrunnlag i løpet av juli, og inviteres til digital gjennomgang av utvalgte deler av konkurransegrunnlaget primo juli, med besiktigelse i Svea ultimo august 2021, gitt at nasjonale smittevernstiltak tillater det.

 • De utvalgte entreprenørene skal utarbeide en overordnet gjennomføringsplan og løsningsbeskrivelse for oppdraget som en del av hovedkonkurransen.
 • SNSG står fritt til å justere på kvalifikasjonskravene dersom resultatet av kvalifikasjonssøknadene nødvendiggjør dette (mislykket resultat).

Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsen

 • Frist for søknad om kvalifikasjon – 04.06.2021 kl. 24.00
 • Invitasjon til å delta i konkurransen – medio juni 2021
 • Utsending av konkurransegrunnlag – primo juli 2021
 • Digital gjennomgang av deler av konkurransegrunnlaget – primo juli 2021
 • Besiktigelse i Svea – ultimo august 2021
 • Frist for å levere tilbud – ultimo september 2021
 • Tildeling av kontrakt – ultimo november 2021

Du kan følge Miljøprosjektet her


Foto: Torbjørn Johnsen