Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske overtar Hurtigruten Groups bygningsmasse

Store Norske kjøper Hurtigruten Groups bygninger på Svalbard. Samtidig inngår de to selskapene en 30 år lang samarbeidsavtale om utvikling av reiselivet på Svalbard.

Salget er resultatet av en flere år lang prosess der Hurtigruten Group har jobbet med å finne en langsiktig partner for Svalbards største reiselivssatsing.

– Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard. Hurtigruten Svalbard er den største reiselivsaktøren på Svalbard, som gjennom langsiktig, profesjonelt og systematisk arbeid har bidratt til å utvikle Svalbard til en svært attraktiv reisedestinasjon. Dette er en spennende og kommersiell investering som passer godt inn i vår eksisterende virksomhet, og vi ser frem til å utvikle Svalbard som reiselivsdestinasjon sammen med Hurtigruten i årene som kommer, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard er Hurtigruten-konsernet Svalbards største reiselivsaktør og en av de største arbeidsgiverne på øygruppen. Slik blir det også framover. Som en del av avtalen har Hurtigruten Group inngått en 30 år lang leieavtale for bygningene som nå selges. Store Norske blir nå en av de største aktørene innen næringseiendom på Svalbard.

– Det har over tid vært stor interesse for eiendommene våre på Svalbard fra flere seriøse aktører. Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet. Det fant vi med Store Norske, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Bygningsporteføljen som selges er på rundt 40.000 kvadratmeter, og inkluderer tre hoteller med 290 rom som alle har blitt betydelig oppgradert de siste årene, kontorlokaler, 40 leiligheter og to store butikklokaler. Transaksjonsverdien er på omtrent 690 millioner norske kroner, der 105 millioner forutsetter at Hurtigruten når sine vekst og omsetningsmål på hotelldriften.

Transaksjonen forutsetter også at Store Norskes eier, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), bidrar med finansiering på kommersielle vilkår. NFD vil legge frem et forslag om dette i revidert nasjonalbudsjett.

Det er to av de største og mest tradisjonsrike norske selskapene på Svalbard som de neste tiårene skal jobbe tett sammen om utviklingen av reiselivet på Svalbard. Hurtigrutens grunnlegger Richard With startet både cruise- og hotelldrift på Svalbard allerede på 1890-tallet. Det som i dag er reiselivsgiganten Hurtigruten Svalbard var opprinnelig en del av Store Norske.

– Ettersom vi overlater bygningsmassen til en profesjonell eiendomsaktør, kan vi nå fokusere på det vi er aller best på: Nemlig skape unike opplevelser, og ikke minst helårsaktivitet og flere helårs arbeidsplasser på Svalbard. Vi har et langt og godt samarbeid med Store Norske, og vi ser frem til å sammen utvikle Svalbard som turistdestinasjon, sier destinasjonsdirektør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og driver i tillegg til gruvedrift innenfor områdene energi, logistikk og eiendom. Selskapet eier og utvikler både boliger og næringseiendom, og er med rundt 400 boliger den største boligeiendomsforvalteren i Longyearbyen.

– Store Norske har over hundre års historie på Svalbard og har tatt aktivt del i utviklingen av Longyearbyen som samfunn. Vi har vært med på å legge grunnlaget for at vi i dag har et moderne samfunn så langt mot nord. Med vår kompetanse, lokale forankring, langsiktighet og tydelige miljøprofil, vil vi kunne være en god partner for Hurtigruten, sier Annette Malm Justad, styreleder i Store Norske.