Tilbake til nyheter
Til toppen

Store Norske signerte avtale med AF Decom AS

Fredag 15. januar signerte Store Norske en avtale med AF Decom AS om rivning av bygninger i industrileiren Svea. Avtalen har en verdi på ca. 70 millioner kroner inkludert opsjoner.

Regjeringen har tidligere vedtatt å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Store Norske er nå i andre fase i Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell. Nå skal bebyggelsen i Svea fjernes.

– Vi har i dag inngått en avtale med AF Decom AS om Fase 2B i prosjektet. De skal nå i gang med den store og krevende jobben å fjerne alle bygninger i Svea. Her har det på det meste bodd og jobbet over 400 mennesker. Svea har vært et eget selvforsynt samfunn med over 300 sengeplasser, kontorbygninger, kraftstasjon, kai, flyplass, lager og verksteder. Vi er svært fornøyde med å få en erfaren og kompetent riveentreprenør med i denne fasen av prosjektet sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. I tillegg til bygninger og infrastruktur er det også en flyplass her. Nå skal mesteparten av bygningsmassen i Svea sentrum rives. Webkamera Svea.

– Bygningsmassen utgjør totalt i overkant av 30.000 m2. I tillegg skal lasteanlegg, tankanlegg og kraftstasjon rives, og vi skal fjerne et oppdemmet vannmagasin. All bebyggelse skal bort, bortsett fra fire bygninger som er oppført før 1946 og dermed automatisk er fredet på Svalbard. Bygningsmassen vil bli sanert og resirkulert på best mulig måte, sier prosjektleder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Store Norske lyste ut anbudskonkurransen for Fase 2B sommeren 2020 og 3 selskaper var med i konkurransen. Like før jul ble det inngått en intensjonsavtale med AF Decom AS.

- Vår selskapsvisjon er å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden. Med tanke på Svea sin industrielle historie og ikke minst beliggenhet, er dette et prosjekt som får spesiell oppmerksomhet i var organisasjon. AF Decom har lang erfaring med å rive og gjenvinne alle typer bygg og konstruksjoner, og vi er trygge på at vår kompetanse passer Miljøprosjektet i Svea godt. Vi er allerede i gang med detaljerte planer slik at Svea skal fremstå mest mulig upåvirket når vi har gjennomført våre arbeider på en trygg og sikker måte, sier Amund Lien, Direktør i AF Decom AS.

AF Decom AS vil umiddelbart gå i gang med planlegging og mobilisering. Forventet anleggsstart er i mars 2021, med ferdigstillelse i desember 2021. Konkurransen for den siste entreprisen vil bli utlyst sommeren 2021. Deretter vil den siste fasen av Miljøprosjektet starte våren 2022, og denne består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.

– Det er vemodig å fjerne et område veldig mange i selskapet har et sterkt forhold til, men vi er stolte både over å etterlate området mest mulig upåvirket og at prosjektet så langt har gått så bra. Fremdriften har gått som planlagt, og vi har ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader. Vi har også så lang levert prosjektert til en lavere kostnad enn først antatt og har som mål å fullføre prosjektet betydelig under kostnadsrammen, sier Jan Morten Ertsaas.

Fakta om Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

  • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
  • Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.
  • Siste fase, Fase 2B, skal foregå i Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam. I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur og en flyplass.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 2,2 milliarder kroner.